Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Persoanele cu dizabilități de vedere nu vor mai fi discriminate la accesarea unor servicii auxiliare prestate de Poșta Moldovei

Persoanele cu dizabilități de vedere vor putea accesa gratuit serviciile auxiliare de „scriere a adresei pe trimiterea poștală, completare a formularului, împlicuire, lipire”, în conformitatea cu dispoziția nr.30-D emisă de Poșta Moldovei la 4 februarie 2019.

Decizia Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” a fost luată la recomandarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, care, examinând circumstanțele cauzei nr. 102, a constatat că Ordinul care reglementează tarifele pentru serviciile auxiliare este discriminator față de persoanele cu dizabilități (fizice, senzoriale, intelectuale).

Prevederea aparent neutră, dezavantajează indirect persoanele cu dizabilități, din considerentul că persoanele care nu întâmpină deficiențe la scriere nu vor apela la acest serviciu și nu vor achita, ceea ce înseamnă că fără voia lor persoanele cu dizabilități vor achita mai mult pentru servicii poștale, deși aceștia ar trebui să se bucure de servicii disponibile publicului în condiții de egalitate cu ceilalți.

Prin decizia din 20 noiembrie 2018 Consiliul a recomandat Poștei Moldovei să modifice respectivul ordin, astfel încât de la persoanele cu dizabilități să nu fie percepute taxe pentru scrierea manuală a adresei pe trimiterea poștală sau completarea unor formulare.

Consiliul salută inițiativa de a presta anumite servicii auxiliare în mod gratuit persoanelor cu dizabilități de vedere și, totodată, își exprimă încrederea că pe parcurs lista beneficiarilor care vor putea accesa respectivele servicii va fi extinsă,  astfel încât să cuprindă și persoanele cu dizabilități fizice, intelectuale și analfabete.