Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Persoanele cu dizabilități angajate în câmpul muncii vor continua să fie discriminate în accesul la tratament balneosanatorial

În 18 iulie curent, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a înaintat un aviz consultativ către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010.

Recomandările propuse de Consiliu se refereau la:

  • substituirea cuvântului „buletin” prin „act”, astfel încât toate persoanele, indiferent de tipul actului de identitate deținut, să poată beneficia de bilet de reabilitare/ recuperare. Tot aici a fost propusă redacția cu scop de suplinire „iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele Republicii – pașaportul cetățeanului Republicii Moldova sau documentul de călătorie, pentru a elimina tratamentul diferențiat față de străinii aflați pe teritoriul țării, care se află la evidența structurilor teritoriale de asistență socială;
  • aducerea în concordanță a unor modificări, astfel încât să asigure claritate persoanelor care beneficiază de alocație socială de stat privind tipul actelor care trebuie prezentate pentru a beneficia de biletul de reabilitare/recuperare;
  • aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități doar asupra persoanelor în vârstă și cu dizabilități neangajate în câmpul muncii;
  • aplicarea Hotărârii de Guvern 290/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial doar în raport cu persoanele angajate în câmpul muncii, indiferent de statutul acestora (persoane cu dizabilități, persoane beneficiare de pensie sau de alocație socială de stat).

 Aceste recomandări urmăresc eliminarea tratamentului diferențiat privind costul biletului de reabilitare/recuperare aplicat persoanelor cu dizabilități severe și accentuate angajate în câmpul muncii, care la moment achită 30% din costul biletului, precum și persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități medii angajate în câmpul muncii, care achită 70% din cost, comparativ cu persoanele angajate în câmpul muncii care nu au grad de dizabilitate și nu sunt în vârstă, care achită doar  20%.

Consiliul constată că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a luat în calcul doar recomandarea prin care să asigure accesul egal la biletele de recuperare/reabilitare tuturor persoanelor, indiferent de actul de identitate pe care îl posedă.

Autoritatea consideră nefondată  recomandarea privind delimitarea domeniilor de aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 372/2010 și a Hotărârii de Guvern nr. 290/2010. Drept argument Ministerul a făcut trimitere la faptul că, conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 290/2010, reabilitarea balneosanatorială a angajaților se realizează din mijloacele bănești din contul contribuțiilor transferate de către aceștia în bugetul asigurărilor sociale de stat în anul precedent anului de gestiune  – fiind un risc asigurat, iar recuperarea/reabilitarea persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități se realizează în baza Regulamentului HG nr. 372/2018, în limita alocațiilor prevăzute de bugetul de stat pe anul respectiv – aceasta fiind o măsură de asistență socială acordată de către stat în limita posibilităților financiare. Consiliul menționează că nu ar trebui să existe vreo diferență între aceste două categorii de persoane atâta timp cât și unele, și celelalte sunt angajate în câmpul muncii și plătesc contribuții de asigurări sociale.

Consiliul își menține poziția privind necesitatea aplicării recomandărilor înaintate la proiectului de modificare a  Regulamentului aprobat prin HG nr. 372/2010, considerând  a fi o măsură de eliminare a tratamentului discriminatoriu față de unele categorii de persoane.