Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Pensiile de dizabilitate a persoanelor care continuă să activeze vor fi reexaminate

Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii. Acesta stabilea dreptul la reexaminarea pensiei doar pentru persoanele care continuă să activeze în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Prevederea priva titularii unei pensii de dizabilitate de dreptul la reexaminarea pensiei.

Urmărind scopul asigurării protecției împotriva discriminării și asigurării egalității tuturor persoanelor care se află pe teritoriul Republicii Moldova, Consiliul a expediat în adresa Curții un Amicus Curiae prin care și-a reiterat poziția expusă anterior în cauza 54/20.

Instituția a stabilit că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui tip de pensie, nu au posibilitatea de a beneficia de dreptul la reexaminarea pensiei de dizabilitate, în aceleași condiții, de care se bucură persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă. Consiliul a observat că această omisiune dezavantajează beneficiarii pensiei de dizabilitate în raport cu beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă, implicând aplicabilitatea criteriului de dizabilitate. Instituția susține că titularii pensiei de dizabilitate se află într-o situație similară cu titularii pensiei pentru limită de vârstă, deoarece ambele categorii care continuă să lucreze achită contribuții de asigurări sociale. Așadar, de vreme ce situațiile sunt comparabile, atunci și tratamentul trebuie să fie unul similar.

Consiliul a considerat oportun formularea recomandării de modificare a art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, astfel încât beneficiarii de pensie de dizabilitate să fie eligibili pentru a putea solicita reexaminarea ei dacă continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie.

În Hotărârea nr. 30 din 23 septembrie 2021 Curtea a luat în considerație argumentele Consiliului pe partea ce ține de conformitatea cu principiul egalității a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii, Parlamentul urmând să revizuiască Legea nr.156/1998.