Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Parlamentul anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Candidații trebuie să întrunească următoarele cerințe:
·      dețin cetățenia Republicii Moldova;
 ·     au studii superioare;
·      nu au apartenență politică;
·     au o reputație ireproșabilă și manifestă o atitudine tolerantă față de grupurile minoritare;
·     sunt persoane cu activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului de cel puţin 5 ani;
·      nu au, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
1) copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;
2) copia diplomei de studii;
3) declaraţie pe propria răspundere conform căreia:
    a) nu este membru al vreunui partid politic;
    b) manifestă o atitudine tolerantă faţă de grupurile minoritare;
4) copia carnetului de muncă, copia diplomelor şi/sau certificatelor care adeveresc participarea la diverse traininguri etc. și fac dovada desfăşurării unei activităţi în domeniul apărării drepturilor omului;
5) scrisoare de motivaţie, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea sa asupra activităţii Consiliului;
6) scrisoare de recomandare din partea unei persoane fizice sau juridice care activează în domeniul drepturilor omului;
7) Curriculum vitae.
Candidaţii vor depune dosarele în perioada 29 martie – 27 aprilie 2018, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105 (sediul Parlamentului), bir. 909, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 16.00. Detalii la numărul de telefon: tel. 022 82 05 64.
”Capacităţile profesionale ale candidaţilor vor fi apreciate în cadrul unui interviu individual, la care vor participa şi reprezentanţii societăţii civile. Rezultatele concursului vor fi evaluate şi anunţate de către Comisia specială în cadrul unei şedinţe speciale şi publicate pe pagina web a Parlamentului. Ulterior, Comisia va prezenta plenului Parlamentului candidaţii selectați”, a anunțat Președintele Comisiei speciale de organizare şi desfăşurare a concursului public Anatolie Zagorodnîi.
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este o autoritate publică autonomă, imparţială şi independentă, creată în 2013. Membrii Consiliului sunt numiți de Parlamentul Republicii Moldova pentru un mandat de 5 ani.