Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Reflectarea incluziunii minorităților în procesele electorale - monitoring mass-media cu participarea Consiliului pentru egalitate

În ultimii ani Consiliul pentru Egalitate a constatat de mai multe ori discriminarea față de diferite grupuri etnice, lingvistice și religioase din țară. În Moldova au fost comise crime și contravenții bazate pe ură, de exemplu față de evrei și africani. Discursuri negative față de musulmani și arabi, imigranți și refugiați au avut loc atît în perioade inter-electorale, cât și în perioade electorale și pre-electorale. Susținătorii acestor discursuri au fost deseori politicieni și mass media.

În acest context, Consiliul pentru Egalitate a luat parte la desfășurarea unui monitoring mass-media, rezultatele căruia sunt reflectate în raportul intermediar pentru perioada noiembrie-decembrie 2018 în cadrul proiectului „Alegeri și minorități”.

Monitorii instruiți au efectuat monitorizarea emisiunilor informațional-analitice la trei posturi TV cu acoperire națională (Moldova 1, PRIME și Jurnal TV) și la un post cu acoperire regională (GRT – televiziunea Găgăuziei). În materialele TV monitorizate nu au fost observate discursuri de ură în forma directă. Totodată, în cadrul emisiunilor monitorizate au fost identificate unele cazuri de mediatizare incorectă a minorităților.

Concluziile și recomandările care pot fi trasate în baza raportului :

– Toate posturile TV necesită o reflecție instituțională serioasă asupra subiectului minorităților etno-lingvistice și necesită elaborarea și adoptarea unei politici bazate pe drepturile omului în acest sens;

– Posturile Tv trebuie să se familiarizeze cu deciziile Consiliului pentru Egalitate în vederea eliminării practicilor vicioase menționate, și să le sisteze imediat;

– Este foarte necesară revederea grilei emisiunilor a posturilor TV naționale în vederea acoperirii mai adecvate a vorbitorilor limbilor minoritare;

– Toate posturile TV necesită o reflecție instituțională la fel de serioasă asupra subiectului minorităților religioase (și nereligioase) și necesită elaborarea și adoptarea unei politici bazate pe drepturile omului în acest sens;

– Este foarte necesară elaborarea și adoptarea unei politici speciale de asigurare a balanței de gen.

Următorul raport de monitorizare a proiectului “Alegeri și minorități” va fi prezentat în februarie 2019.

Proiectul “Alegeri și minorități” este implementat de către CIDO cu sprijinul financiar acordat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), precum și în colaborare cu Consiliul pentru Egalitate și Platforma Tineretului pentru Solidaritate Interetnică.