Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Oportunități de stagiu pentru persoanele din grupurile subreprezentate

La 19 iulie, reprezentanții Consiliului au participat la evenimentul de deschidere a celei de-a IV-a ediții a Programului de Stagii ONU pentru persoanele din grupurile subreprezentate.

Fiind printre primele instituții publice care au susținut Programul de stagii inițiat de Oficiul ONU pentru drepturile omului, în acest an, pentru a include cât mai multe persoane din grupurile subreprezentate, Consiliul și-a asumat să creeze 2 oportunități de stagii, a declarat președintele CPEDAE Ian Feldman.

Stagiarii care, timp de 4 luni, vor face parte din echipa CPEDAE și vor participa la activitățile Consiliului sunt Natalia Bumbu și Vladislav Lupașco.

Natalia Bumbu: „Simt o onoare că sunt astăzi aici, iar oportunitatea de a fi stagiară la Consiliu este încă un pas înainte în lupta pentru asigurarea egalității de gen și pentru egalitatea tuturor persoanelor care sunt discriminate”.

Vladislav Lupașco: ,,Prin posibilitatea de a fi stagiar la Consiliu, îmi propun să-mi dezvolt abilitățile de comunicare și să asimilez noi cunoștințe în domeniul nediscriminării, iar ulterior, prin contribuția personală să pot aduce în lume o schimbare spre mai bine”.

De la prima ediție lansată în 2016, circa 37 persoane din grupuri subreprezentate, inclusiv persoane cu dizabilități, reprezentanți ai minorităților etno-lingvistice, religioase, persoane care trăiesc cu HIV s-au alăturat echipei ONU în calitate de stagiari.

Programul de Stagii ONU reprezintă o măsură pozitivă, menită să ofere persoanelor din grupurile subreprezentate posibilitatea de a-și dezvolta competențele, iar stagiul de formare contribuie la promovarea incluziunii și la creșterea competitivității stagiarilor pe piața muncii în condiții de egalitate.

Studiul privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova demonstrează că populația țării nu e receptivă și tolerantă față de toate grupurile sociale. Totodată, s-a constatat că persoanele care au fost în contact cu grupurile vulnerabile au devenit mai tolerante,  crescând gradul de incluziune.