Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Obstrucționarea dreptului la odihnă pentru asistenții personali care sunt rude cu beneficiarii

Recent, Consiliul a emis o decizie de constatare a discriminării indirecte pe criteriile de dizabilitate (asociere), sex și grad de rudenie în realizarea dreptului la muncă. Actul a fost emis în urma unei plângeri adresate Consiliului de către o persoană care este asistent personal pentru fiul său cu grad sever de dizabilitate.

Petiționara a sesizat Consiliul asupra faptului că asistenții personali, rude cu beneficiarul serviciului nu pot, efectiv, beneficia de dreptul la concediul anual de odihnă, așa cum prevede legislația. Deși, cadrul normativ prevede că beneficiarului trebuie să-i fie acordat un înlocuitor pe perioada concediului anual al asistentului personal, acest lucru este asigurat doar dacă angajatul este persoană terță și nu are grad de rudenie cu beneficiarul.   În cazul petiționarei, deși aceasta s-a adresat Direcției Generale, Asistență Socială și Sănătate, nu au fost găsite soluții de înlocuire cu un alt asistent personal pe perioada concediului, drept de care dânsa nu a beneficiat din anul 2013. Ea notează că, oficial, concediul anual de odihnă îi este acordat, dar de facto acest lucru nu este decât o formalitate.

În calitate de reclamat, Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate, susține că această prevedere legală nu poate fi implementată din lipsa de asistenți personali cărora, temporar, le-ar fi putut fi delegate aceste responsabilități. Astfel, în luna iunie 2020, a fost aprobată instrucțiunea privind modul de achiziționare a serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din mun. Chișinău, potrivit căreia beneficiarii serviciului vor putea beneficia de măsuri de protecție, pe perioada aflării asistentului personal în concediul de odihnă.

Elaborarea acestui mecanism de substituire a asistentului personal cu un înlocuitor, sau alt tip de serviciu corespunzător pe perioada de concediu a asistentului personal este, cu siguranță, un lucru salutabil, implementarea căruia va fi monitorizată îndeaproape de către Consiliu. În acest context instituția a recomandat Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate să implementeze și serviciul de plasament pentru beneficiarii ai căror asistenți personali se află în concediul de odihnă.

la moment, în cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate activează 764 asistenți personali, dintre care 622 au grad de rudenie cu beneficiarul, iar alți 142 sunt persoane terțe.