Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Militar în termen, hărțuit pe criteriul de orientare sexuală

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a examinat plângerea lui Marin Pavlescu, militar în termen încorporat în Brigada Infanterie Motorizată nr.2 „Ștefan cel Mare”. Petiționarul invoca un șir de acțiuni de natură intimidantă din cauza orientării sale sexuale. Consiliu a emis decizia prin care a constatat că faptele invocate reprezintă hărțuire pe criteriul de orientare sexuală în procesul de îndeplinire a serviciului militar în termen.

În plângere, petiționarul a relatat despre comportamentul batjocoritor și ofensator al militarilor în termen din cadrul aceleiași unități militare, după ce aceștia ar fi aflat despre orientarea sa sexuală. Hărțuirea sistematică, injuriile și luările în derâdere au început după ce unul dintre superiori a făcut publică înregistrarea telefonică dintre petiționar și partener. În opinia Consiliului, aflarea petiționarului timp de câteva luni în asemenea situație poate fi considerată mediu intimidant, fiindu-i lezată demnitatea.

În cadrul examinării dosarului, Consiliul a constatat că efectivul Brigăzii nr. 2 a cunoscut despre orientarea sexuală a petiționarului, dar și despre tratamentul la care acesta era supus de către ceilalți militari. Cu toate acestea, superiorii nu au întreprins nicio măsură pentru a-l proteja împotriva hărțuirii, deși comandanții de toate nivelele și efectivul din subordine poartă responsabilitate pentru prevenirea și combaterea discriminării. Consiliul reamintește că toate autoritățile publice, inclusiv Ministerul Apărării, au atribuții în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării egalității.

Urmare a celor constatate, Consiliul recomandă Ministerului Apărării:

  • tragerea la răspunderea disciplinară a persoanelor care nu au asigurat protecția petiționarului;
  • tragerea la răspundere disciplinară a reprezentantului Ministerului Apărării și Șefului Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării pentru efectuarea unei investigații ineficiente și parțiale;
  • efectuarea exercițiilor practice cu efectivul Armatei Naționale și a altor structuri subordonate Ministerului Apărării pentru aplicarea Regulamentului cu privire la procedura de prevenire, identificare, înregistrare, raportare și examinare a cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală și violență în bază de gen;
  • introducerea în sistemul de pregătire profesională inițială și continuă a militarilor și soldaților a subiectelor legate de prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității pe criteriul de orientarea sexuală și alte criterii, inclusiv cu implicarea organizațiilor și/sau specialiștilor din domeniu;
  • asigurarea accesului la telefoanele publice pentru soldați în toate unitățile Armatei Naționale.

Decizia Consiliului poate fi accesată aici.