Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Membrii Consiliului au fost numiți de Parlament

Vineri, 15 iunie – Parlamentul Republicii Moldova a votat în ședința plenară noii membri ai Consiliului. Membrii numiți pe o perioadă de cinci ani sunt: Ian Feldman, Svetlana Doltu, Andrei Brighidin, Victorina Luca și Evghenii Alexandrovici Goloșceapov

În urma concursului public desfășurat de Comisia Parlamentară, noi membrii aleși au reușit să demonstreze cu certitudine capacitățile lor profesionale și dorința de a contribui la prevenirea și combaterea discriminării în societate.

Membrii Consiliului au următoarele atribuții:

  • examinează plângerile depuse;
  • sesizează Consiliul despre existența unei fapte de discriminare;
  • contribuie la soluționarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârșirii faptelor discriminatorii, prin împăcarea părților și căutarea unei soluții reciproc acceptabile;
  • îndeplinesc și alte sarcini stabilite de Legea cu privire la asigurarea egalității și regulamentul de activitate al Consiliului.

Consiliul a fost creat după adoptarea Legii nr. 121 din 25.05.12 cu privire la asigurarea egalității și funcționează în baza Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

sursa imaginii: parlament.md