Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Materialul publicitar, lansat de către compania Darwin, are un caracter sexist și lezează demnitatea umană

Sesizat de către un grup de persoane interesate, Consiliul a examinat o serie de materiale publicitare, elaborate și publicate pe diferite canale, în contextul unei campanii de publicitate din 20-23 noiembrie 2020, desfășurată de către compania „Darwin”.

Grupul de persoane interesate a raportat utilizarea de către compania reclamată, în scopul creșterii vânzărilor, a unor slogane și a imaginilor foto și video, punând accent pe silueta corpului feminin într-o formă umilitoare și degradantă. Petiționarii/petiționarele consideră că sloganul publicitar „Vin zilele alea”  însoțit de imaginea siluetei feminine, sporește tabuizarea sănătății reproductive a femeii, susține stereotipurile și prejudecățile care stigmatizează femeile.

Compania reclamată susține că mesajul de publicitate nu a avut menirea de a ofensa demnitatea femeii, ci că a fost doar o modalitate de a atrage atenția asupra reducerilor din perioada data.

Consiliul a luat act că reclamata a ales pentru campania de publicitate o imagine care ilustrează silueta corpului feminin dintr-o perspectivă indecentă, în care zona intimă este utilizată ca obiect pentru creșterea vânzărilor, deși această imagine nu contribuie în nici un mod la punerea în lumină a calităților produselor promovate. Sloganul, care face referire la menstruație, de asemenea nu are nicio legătura cu produsele comercializate. De asemenea, spoturile video prezintă femeia într-o ipostază „infantilizată” și „superficială”.  Totalitatea acestor circumstanțe, a permis Consiliului să le catalogheze ca fiind un comportament nedorit, determinat de criteriul de sex care ofensează demnitatea și este de natură să creeze sentimentul de intimidare.

Consiliul a constatat că materialul publicitar poartă caracter sexist, lezează demnitatea umană și contribuie la perpetuarea stereotipurilor în societate, ceea ce sporește dezvoltarea flagelului discriminării față de femei.

Prin decizia emisă,  Consiliul a recomandat companiei reclamate să elimine materialele sexiste atât de pe rețelele de socializare sau alte canale prin care acestea au fost distribuite, cât și din locurile unde acestea au fost amplasate fizic. În vederea acomodării remediului de satisfacție adecvată a petiționarilor/petiționarelor, Consiliul recomandă reclamatei să publice următorul mesaj: „recunoaștem că campania publicitară lansată în contextul „Black Friday” este sexistă și ne angajăm ca pe viitor să nu mai recurgem la astfel de instrumente pentru promovarea serviciilor și produselor noastre”. De asemenea, Consiliul recomandă reclamatei elaborarea și aprobarea unui regulament privind neadmiterea discriminării și sexismului în activitatea companiei, dar și organizarea instruirii personalului companiei privind probleme de discriminare și sexism în publicitate și marketing.