Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Materialul publicitar al companiei Darwin este în atenția Consiliului

În urma multiplelor sesizări pe marginea unei publicități recent lansată de către “Glamis” S.R.L. (Darwin), la data de 16 noiembrie 2020, Consiliul a demarat examinarea cauzei nr. 253/20. Cauza are ca obiect aprecierea caracterului publicității vizate, prin prisma elementelor sexismului. Conform prevederilor legale, Consiliul are la dispoziție 90 de zile pentru examinarea dosarului și emiterea unei decizii prin care să exprime dacă materialul publicitar este sau nu de natura de a ofensa demnitatea umană.

În context, notăm că potrivit art. 111 alin. (2) din Legea cu privire la publicitate nr. 1227/1997, publicitatea sexistă este interzisă, iar în conformitate cu prevederile art. 364 alin. (6) din Codul contravențional prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii sexiste sancționează persoanele juridice cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale.

Reamintim că, de la debutul activității (octombrie 2013) până în prezent, Consiliul a emis 19 decizii prin care a constatat că materialul publicitar examinat prezenta un caracter sexist și instiga la discriminare și a formulat 21 de Avize consultative de constatarea a sexismului în publicitate, care au servit drept temei pentru sancționarea încălcărilor respective.

Una din deciziile emise la acest subiect, relevantă conținutului materialului vizat, este cauza 108/14 în care Consiliul a constatat că ambalajul cutiei de bomboane „Cuconada” produsă de către S.A. „Bucuria” era sexist și instiga la discriminare, recomandând scoaterea din uz a acestei a imagini. Legalitatea deciziei respective a fost susținută de către instanța de judecată.