Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Marcarea zilei mondiale a persoanelor cu dizabilități !

La 3 decembrie, anual, este marcată ziua persoanelor cu dizabilități. Prilej în care o dată în plus să reiterăm că persoanele cu dizabilități au drepturi egale cu toate persoanele aflate pe teritoriul țării și toți suntem egali în fața legii. În ultimii ani, tot mai multe organizații nonguvernamentale și de stat promovează drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea acestora, luptând cu discriminarea și inegalitatea. Îmbucurător este faptul că persoanele cu dizabilității tot mai mult își cunosc și își revendică dreptul la egalitate și nediscriminare. Recomandări privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilității au fost formulate de către mai multe state, atunci când Republica Moldova a fost revizuită de către Comitetele Europene sau în cadrul Evaluării Periodice Universale. E de precizat că și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, de-a lungul activității, a înaintat mai multe rapoarte alternative către Comitete, printre care se regăseau recomandări privind necesitatea creării unui cadrul legal adecvat în care să fie respectate toate drepturile persoanelor cu dizabilități, dat fiind faptul că în legislația Republicii Moldova mai sunt anumite lacune, iar ca rezultat aceste persoane continuă a fi discriminate. Din păcate atestăm că persoanele cu dizabilități mentale nu pot participa în viața publică și politică. Constatăm, că la 5 ani de la adoptarea Legii cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități încă nu mai sunt accesibile:

-sediile autorităților publice;

-sediile instanțelor de judecată;

-instituțiile medicale;

-instituțiilor de alimentație publică.

Jurisprudența Consiliului relevă faptul că din deciziile de constatare emise pe parcursul anilor, 76% dintre acestea vizau persoanele cu dizabilități, în deosebi încălcarea dreptului la nediscriminare se producea în domeniu precum accesul bunuri și servicii disponibile publicului. Consiliul își propune ca să-și fortifice capacitățile pentru a preveni încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a proteja victimele discriminării.

 

sursa imaginii: http://lincolnshireindependentliving.org.uk/accessibility/