Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Marcăm Ziua Internațională a drepturilor omului

Anual, la 10 decembrie, este marcată Ziua Internațională a drepturilor omului. Această zi reprezintă o oportunitate de a promova mesaje care să încurajeze oamenii să-și  revendice drepturile lor fundamentale, iar în cazul în care cineva se confruntă cu bariere în realizarea unor anumite drepturi să aibă curaj de a se adresa cu încredere instituțiilor abilitate care le pot oferi protecție.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității se aliniază în rândul instituțiilor de protecție a drepturilor omului, realizându-și misiunea de prevenire și protecție împotriva discriminării, asigurare a egalității, promovare a oportunităților egale și a diversității.

În contextul marcării Zilei Internaționale a drepturilor omului, Consiliul a creat un quiz cu 11 întrebări din domeniul nediscriminării și a publicat un spot video de promovare a drepturilor omului în care au fost implicați tineri studenți. „Tinerii sunt o verigă foarte importantă a societății și noi credem în puterea acestora de a aduce o schimbare spre mai bine. De fapt, cu fiecare limitare a discursului de ură, a replicilor sexiste sau a mesajelor xenofobe, fiecare dintre noi, prin comportamentul pe care îl manifestăm, am putea contribui la dezvoltarea unei societăți în care toți oamenii se bucură într-adevăr de oportunități și drepturi egale”, susține Ian Feldman, președintele Consiliului.

Conform Studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, se atestă o ușoare îmbunătățire a situației privind respectarea drepturilor omului, cu toate acestea, respondenții consideră că în domenii precum sănătatea, educația și protecția socială, frecvent sunt încălcate drepturile omului, în special a persoanelor din grupurile vulnerabile. Același studiu arată că cele mai respectate drepturi în Republica Moldova sunt dreptul la cultură, identitate culturală, la libera circulație, la proprietate, la libertatea personală și viață privată.

Peste 80% din respondenți sunt de părere că persoanele în etate, cu dizabilități, copiii, femeile și victimele violenței în familie au nevoie de cea mai mare atenție pentru a le fi protejate drepturile.

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în Paris pe 10 decembrie 1948, fiind formulată de reprezentanți din medii culturale şi juridice care provin din toate regiunile lumii. Declarația reprezintă un standard comun pentru toți oamenii și națiunile și este unul dintre documentele cele mai traduse din lume, disponibil în mai mult de 500 de limbi.