Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă a procesului educațional pentru copiii cu deficiențe de auz

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu a întreprins totalitatea măsurilor de acomodare rezonabilă a procesului educațional pentru elevii dezinstituționalizați din școlile speciale pentru copii hipoacuzici, fapt care duce la discriminarea și marginalizarea acestora. Este concluzia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în urma examinării plângerii tutorelui unui copil cu deficiențe de auz.

Petiționara s-a adresat Consiliului invocând faptul că Instituția Publică Gimnaziul Coropceni, unde copilul acesteia urmează să își continue studiile după ce a absolvit cl. a VII-a în Școala-internat specială pentru copii hipoacuzici nu dispune de specialiști calificați pentru asigurarea incluziunii acestor copii în procesul educațional. Transferul copilului din instituția specială în instituția de învățământ din localitatea în care domiciliază a avut loc din motivul lipsei altor copii aflați în plasament care, de asemenea au fost înmatriculați în instituțiile de învățământ după locul de trai.

Instituția Publică Gimnaziul Coropceni, r-nul Telenești dispune de două cadre didactice de sprijin care au urmat cursuri elementare pentru incluziune, dar aici lipsesc cu desăvârșire resursele umane calificate pregătite pentru a gestiona clasa în care se află elevul cu dizabilități auditive, psihologul, logopedul sau ortopedul. Totodată, un cadru didactic care să cunoască limbajul semnelor nu se regăsește nici în cadrul instituției de învățământ, în cadrul Centrului de resurse pentru educație incluzivă și nici la nivelul Serviciului raional de asistență psihopedagogică.  Cadrele didactice de sprijin, de asemenea nu posedă limbajul mimico-gestual, fapt care împiedică asigurarea dreptului la educație pentru elevul cu deficiențe de auz.

Deși Ministerul Educației Culturii și Cercetării urmează să instruiască, pe viitor, la nivel raional un specialist care să posede limbajul semnelor, această măsură este una tardivă, or elevul deja a fost dezinstituționalizat și plasat în școala generală, iar însuși procesul de dezinstituționalizare a început încă în anul 2007. În același timp, Consiliul consideră că, existența unui specialist la nivel de raion nu poate asigura procesul educativ de zi cu zi pentru un copil a cărui formă de comunicare este limbajul semnelor.

Astfel, Consiliul constată că măsurile de acomodare rezonabilă în cazul copiilor care și-au făcut studiile în Școala-internat specială pentru copii hipoacuzici din s. Hârbovăț, r-nul Telenești și au fost transferați în școlile generale nu sunt suficiente și adecvate. De asemenea, Consiliul notează că pregătirea din timp a școlilor generale din raza teritorială în care au funcționat școli speciale pentru copii hipoacuzici, pentru a le asigura incluziunea socială adecvată, nu a constituit o sarcină disproporționată pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Instituția recomandă Ministerului Educații, Culturii și Cercetării să asigure angajarea cadrelor didactice care cunosc limbajul mimico-gestual în toate instituțiile de învățământ general în care au fost înmatriculați elevii din școlile speciale pentru copii hipoacuzici.