Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Legea 121 cu privire la asigurarea egalității pe înțelesul tuturor

La 18 mai, în cadrul proiectului Egalitatea pe înțelesul nostru, s-a desfășurat prima ședință de lucru stabilită pentru realizarea activității Transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.

La întâlnirea de lucru au participat specialiștii selectați care au misiunea de a adapta textul Legii cu privire la asigurarea egalității și beneficiarii – persoane cu deficiențe intelectuale și de învățare.

În vederea realizării activității care presupune Transpunerea textului Legii cu privire la asigurarea egalității în versiunea ușor de citit și de înțeles, vor fi create mai multe focus grupuri, din care vor face parte persoane cu dificultăți de învățare, care, îndrumați de specialiști, vor testa formulările propuse de experți pentru textul adaptat al legii și vor înainta propuneri de modificări pentru a fi în corespundere cu necesitățile lor de înțelegere. Specialiștii vor urmări impactul și cum va fi interpretat de către beneficiari textul adaptat, iar în dependență de aceasta vor interveni cu modificări de rigoare care vor asigura un text pe înțelesul tuturor.

Experții selectați, la prima etapă, au prezentat un prim proiect de text adaptat care cuprinde articolele 1-11 din Legea cu privire la asigurarea egalității.

Este de remarcat că domeniul egalității și nediscriminării, precum și activitatea Consiliului reprezintă un teren absolut necunoscut pentru participanții la Focus grup, iar realizarea cu succes a activității va garanta că restul persoanelor din grupurile vulnerabile vor putea să înțeleagă mai ușor prevederile din lege și să-și revendice dreptul la egalitate și nediscriminare.

Proiectul Egalitatea pe înțelesul nostru este implementat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.