Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Lecție deschisă de promovare a egalității și nediscriminării – în Tvardița

9 noiembrie 2018 – Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul pentru Egalitate) desfășoară campania de informare Drepturi egale pentru comunități rurale”.

Orașul Tvardița este una dintre localitățile în care sunt organizate activitățile de informare din cadrul campaniei, unde reprezentanții Consiliului pentru Egalitate susțin o lecție deschisă pentru circa 40 de persoane, printre care  profesori, educatori, medici, polițiști, asistenți sociali, angajați ai primăriei și ai oficiului poștal.

„Primăria din Tvardița susține orice tip de campanie. Și de aceasta dată s-a implicat la organizarea campaniei inițiată de Consiliul nediscriminare, astfel persoanele din localitate vor fi informate cum să se protejeze de discriminare și unde cine poate să-i apere”, a declarat primarul Parmacli Zaharii Vladimirovici.

Localnicii sunt invitați la ,,Standul egalității”, amplasat în centrul orașului, unde pot interacționa cu echipa Consiliului și primi materiale informative, printre care: „Ghidul petiționarului” accesibil în 6 limbi, inclusiv găgăuză și bulgară; pliante despre prevenirea discriminării la angajare și în câmpul muncii; broșuri ce vin să sporească gradul de toleranță, acceptare a diversității și neadmiterea acțiunilor discriminatorii.

O serie de materiale, cărți și broșuri sunt donate bibliotecilor din localitate, care ulterior le vor pune la dispoziția vizitatorilor.

În cadrul trainingului este prezentat, pentru prima dată, spotul video Apără-ți drepturile, nu accepta să fii discriminat!”, care ilustrează etapele de depunere și examinare a unei plângeri ce conține o faptă de discriminare. 

Potrivit datelor Consiliului, anual, din peste 160 plângeri adresate, doar 25-30 la sută parvin din mediul rural.  Motivul nu este lipsa discriminării în satele Moldovei, ci mai degrabă faptul că populația nu cunoaște ce este discriminarea și cum poate să se apere. Din acest motiv Consiliul, cu sprijinul partenerilor, a inițiat campania „Drepturi egale pentru comunități rurale”, a declarat membrul Consiliului Evghenii Alexandrovici Goloșceapov.

La sesiunea de instruire în domeniul nediscriminării au fost discutate cazuri concrete de discriminare pe criteriul lingvistic şi de etnie. Locuitorii din Tvardița au relatat despre reuşita unor persoane care, deşi aparţin minorităţilor etnice, au depăşit barierele şi  stereotipurile, iar astăzi se bucură de succes remarcat în carieră. Astfel de cazuri sunt exemple ce pot servi drept model.

În cadrul sesiunii de instruire s-a manifestat un interes sporit faţă de problema discriminării în instituțiile de învățământ. „Problema integrării copiilor cu necesităţi speciale este cauzată şi de volumul mare de lucru acordat doar planificărilor şi raportărilor cerute de autorităţi, astfel acordând multă atenţie documentelor, un cadru didactic  nu reuşeşte să acorde suficientă atenţie elevilor speciali. Şi pedagogii sunt interesaţi să obțină rezultate înalte, lucrând cu diferiți copii, care au necesități  diverse”, a subliniat un participant la training.

În cadrul acestei campanii, pentru prima dată, Consiliul pune la dispoziția locuitorilor plicuri preplătite, prin intermediul cărora victimele sau martorii discriminării pot expedia, gratuit, în adresa Consiliului plângeri ce conțin fapte de discriminare. Plicurile gratuite pot fi solicitate de la Oficiul poștal din localitate.

Persoanele care au acces la internet pot depune online plângeri în adresa Consiliului, completând formularul accesibil pe site-ul www.egalitate.md.

Consiliul pentru Egalitate își propune prin activitățile sale să fie cât mai accesibil persoanelor din mediul rural și să sporească încrederea acestora în autorități și, în special, ca persoanele să apeleze la mecanismul național de protecție împotriva discriminării.

Campania națională de informare Drepturi egale pentru comunități ruralese desfășoară în perioada  6-30 noiembrie 2018, în localitățile: Congaz (Comrat), Tvardița (Taraclia), Corlăteni (Râșcani), Sipoteni (Călărași), Slobozia Mare (Cahul) și Vărzărești (Nisporeni).

Scopul campaniei este informarea populației privind apărarea dreptului la egalitate, precum și promovarea modalităților de protecție împotriva discriminării.

Campania este organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.