Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Lecție deschisă de instruire în domeniul nediscriminării

Președintele Consiliului Ian Feldman, la 8 aprilie curent, a avut calitatea de lector la seminarul „Capacitatea de a fi în locul altuia, pentru ca să înțelegi ce este discriminarea” unde au participat profesori și studenți de la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.

Auditoriul a fost interesat să cunoască contextul social-politic care a dus la crearea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului și a Consiliului pentru Egalitate, misiunea acestora și impactul activităților pe plan național și internațional.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și cazurile de discriminare examinate de Consiliu care au avut rezonanță în societate. Atât studenții, cât și profesorii au manifestat interes pentru cunoașterea formelor de discriminare și diferențele între acestea, dar și pentru felul cum în societate au loc tratamentele discriminatorii în baza criteriilor protejate de lege.

Subiectul anunțurilor care conțin anumite cerințe discriminatorii a fost cel care a provocat dezbateri în rândul participanților la discuție, iar studenții au primit recomandări privind întocmirea anunțurilor de angajare care să conțină doar cerințele esențiale în funcție de natura și specificul activităților desfășurate.

În vederea fortificării colaborării între instituții, Ian Feldman a discutat cu decanul facultății Relații Internaționale și Științe Politice Victor Stepaniuc despre posibilitatea stabilirii unui parteneriat și desfășurarea regulată a unor instruiri tematice pentru studenți privind fenomenul discriminării și posibilitățile de combatere.