Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

La Gratz, au fost lansate recomandările privind accesul la justiție a minorităților naționale

La invitația dlui Lamberto Zannier, Înaltului Comisar pentru drepturile minorităților naționale a Organizației pentru Securitate și Cooperate în Europa, președintele Consiliului dl Ian Feldman, la 14 noiembrie, curent, a participat, la Gratz (Austria), la evenimentul de lansare a recomandărilor privind accesul minorităților naționale la justiție.

Acces la justiție a minorităților naționale din zonele de prevenire a conflictelor reprezintă un scop important pentru Statele membre OSCE. Recomandările de la Gratz cu privire la accesul la justiție a minorităților naționale au fost elaborate în vederea creșterii încrederii în sistemul judiciar a minorităților naționale.  Statele trebuie să faciliteze accesul la justiție pentru toți oamenii din societate, eliminând barierele lingvistice. Totodată, accesul la justiție elimină marginalizarea socială și reduce discriminarea sistematică, a menționat Lamberto Zannier, Înaltul Comisar pentru drepturile minorităților naționale.

Pe  parcursul anilor de activitate, Consiliul a recepționat plângeri în care s-a invocat discriminare în acces la justiție pe criteriul de naționalitate și limbă. În mare parte, acțiunile deplânse vizau restituirea de către instanțele de judecată a plângerilor de chemare în judecată, pe motiv că ar fi formulate într-o limbă străină (de cele mai multe ori fiind limba rusă). Deşi un şir de acte legislative recunosc limba rusă drept limbă de comunicare interetnică, totuși aceasta este calificată a fi străină.

Din numărul total de decizii de constatare a faptului discriminării emise de Consiliu pe parcursul celor 5 ani de activitate,  11.3 % dintre acestea reprezintă deciziile de constatare a discriminării în acces la justiție a minorităților naționale.   

De menționat că discriminarea persoanelor pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, naţionalitate sau origine naţională sau etnică în procesul desfășurării activităţilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, precum și de prevenire, investigare și descoperire a infracţiunilor este interzisă.