Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

La Geneva, președintele Ian Feldman discută cu membrii Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale despre drepturile încălcate

În perioada 18-21 septembrie, la Geneva, este examinată Republica Moldova de către Comitetul ONU pentru drepturile copilului și Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale. La invitația Oficiului ONU pentru drepturile omului din Moldova, președintele Ian Feldman face parte din delegația formată din reprezentanți ai instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului și ai societății civile.

În prima zi de lucru, a avut loc o întrunire între membrii Comitetului ONU pentru drepturile sociale, economice și culturale (CESCR) și reprezentanții societății civile din Republica Moldova, astfel în cadrul întâlnirii, misiunea de advocacy a adus la cunoștință aspecte sistemice și cazuri individuale de încălcare a drepturilor garantate de Pactul Internațional. Președintele Ian Feldman a susținut un discurs în care a prezentat câteva dintre recomandările Consiliului notificate în Raportul alternativ, înaintat pentru sesiunea a 62-a a CESCR.

În perioada 20-21 septembrie 2017, Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale şi culturale (CESCR) va examina cel de-al treilea raport periodic prezentat de către Guvernul Republicii Moldova care va reflecta progresul Republicii Moldova din ultimii 6 ani, în respectarea drepturilor garantate.

Reamintim că ultima revizuire a Republicii Moldova de către Comitet CESCR a avut loc în 2011 și, după audierea celui de-al doilea raport periodic, au fost înaintate mai multe recomandări autorităților din țara noastră, printre care se regăsește: eliminarea discriminării față de  grupurile minorităților sexuale; includerea prevederilor referitoare la ,,acomodare rezonabilă” pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv crearea și implementarea programelor de pregătire profesională a acestora și incluziunea lor în câmpul muncii, etc.

Republica Moldova a ratificat Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990.

În temeiul Pactului internaţional, a fost creat Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale.