Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

La Bruxelles are loc reuniunea în format RM-UE privind Drepturile Omului

Marți, 19 iunie – Republica Moldova a participat la ce de-a noua reuniune UE-RM privind Drepturile Omului, organizată la Bruxelles. Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a reprezentat instituția, făcând parte din delegația Republicii Moldova.

Dialogul dintre Uniunea Europeană și Moldova s-a axat pe protejarea drepturilor copilului, drepturilor grupelor vulnerabile, mai ales drepturilor minorităților naționale. Totodată, grupurile de lucru au dezbătut subiecte privind  combaterea violenței bazată pe gen, precum și  protejarea  libertății religioase

Uniunea Europeană a prezentat principalele realizări în propria politică din domeniul Drepturilor Omului. În același timp, delegația Republicii Moldova a avut posibilitatea să cunoască standardele și practicile de succes la nivel internațional. Reprezentanții UE au apreciat înalt reușitele Consiliului și au exprimat speranța, că Republica Moldova va realiza obiectivele stipulate în Agenda de asociere și va fortifica capacitatea instituțională, îmbunătățind baza juridică a Consiliului.

Agenda de asociere dintre Uniunea Europeană – Republica Moldova 2017-2019 prevede acțiuni concrete pentru combaterea discriminări și violenței bazată pe gen și asigurarea tratamentului egal dintre femei și bărbați în viața social-economică.

Următorul Dialog în formatul RM-UE privind Drepturile Omului va avea loc în 2019, la Chișinău.