Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Judecătoria Chișinău a menținut Decizia Consiliului și a respins cererea de chemare în judecată înaintată de Ministerul Justiției!

Petiționarul, jurnalist de profesie, notează că, în  procedura de elaborare a unui articol pentru o publicaţie în limba rusă, a constatat faptul că nu are acces la informaţia plasată pe web site-ul Ministerului Justiţiei, deoarece în versiunea rusă nu se regăsește conținutul aceleiași informații disponibile în limba de stat. Specificul sferei de justiţie impune formulări exacte, precise şi o terminologie de specialitate care, de multe ori, pot fi valorificate doar în limba originală sau printr-o traducere oficială  pusă la dispoziție de autoritatea emitentă. Astfel, absenţa informației în versiunea rusă pe pagina web a Ministerului Justiţiei limitează accesul la informaţie de interes public pentru cetăţenii Republicii Moldova vorbitori de limbă rusă.

Ca urmare a examinării cauzei nr. 439/16, la data de 23 septembrie 2016, Consiliul a emis decizia de constatare a discriminării în acces la informații. Astfel, Consiliul a recomandat Ministerului Justiției să întreprindă măsuri necesare pentru a asigura, pe pagina web oficială, accesibilitatea informației pentru vorbitorii de limba rusă.

Vizitând pagina Ministerului Justiției, putem observa că s-a inițiat plasarea informației în versiunea rusă, ceea ce Consiliul apreciază și, totodată, își exprimă încrederea că toată informația esențială de interes public emisă de instituție va fi disponibilă pe site-ul Ministerului Justiției atât în limba de stat, cât și cea rusă.

Hotărârea Judecătorească