Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Istoria Holocaustului trebuie să apară în istoria țării

Președintele Consiliului, dl Ian Feldman, a participat la seminarul privind reflectarea Holocaustului în presă – oportunitate, resurse, bune practici, organizat la 15 mai de către Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INDHR) în parteneriat cu Institutul de Istorie Orală din Moldova (IIOM) și Fundația Friedrich Ebert Moldova (FES).

Seminarul de instruire a reunit jurnaliști, istorici, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității.

Tema Holocaustului a fost în perioada sovietică o temă tabu și într-o mare măsură rămâne o temă ocolită de savanți, politicieni și presă, chiar și astăzi – după 27 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. Tema, practic, lipsește în discuțiile publice. Politicienii, cu mici excepții, nu doresc să vorbească despre Holocaust. Predarea acestei teme în școli și universități este o necesitate, pentru că trebuie să construim o memorie sănătoasă a acestei societăți. Și, deși lucrurile în comparație cu 20-25 ani s-au mai schimbat spre bine, oricum situația rămâne una  nesatisfăcătoare”,  a menționat Alexei Tulbure, director IIOM.

În timpul seminarului, participanții au vizionat secvențe din filmul documentar Dincolo de Nistru, cunoscând istoriile spuse de martori ai ororilor Holocaustului.

Specialiștii în studierea Holocaustului – Marius Cazan și Ana Bărbulescu veniți de la Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România au reflectat cât mai obiectiv realitățile din perioada Holocaustului din România, Basarabia și Transnistria. Materialele documentare au servit drept suport în argumentarea unor poziții, care destul de rar sunt expuse, uneori chiar intenționat evitate.

Președintele Consiliului Ian Feldman a declarat că: ,,un astfel de seminar are un impact în societate, aprofundează cunoștințele despre evenimentele care au avut loc atunci și ne motivează  să educăm generația de azi astfel încât aceste greșeli din trecut să nu se mai repete niciodată!

Participanții s-au arătat interesați de cunoașterea premiselor care au dus la producerea omorurilor în masă, iar pe de altă parte au menționat dezinteresul presei actuale în reflectarea  adevărului.

În concluzie s-a subliniat necesitatea reflectării de către presă a evenimentelor Holocaustului, pentru că societatea își amintește de istorie prin intermediul presei, iar aceasta trebuie obiectiv și nepărtinitor să relateze despre evenimentele istorice. Povestea Holocaustului  nu trebuie prezentată ca o statistică, pentru că se dezumanizează victima, ci dimpotrivă victima trebuie umanizată.

Doar o clipă să o vedem pe mama care-și ține strâns la piept copiii, zăcând cu toți într-o baltă de sânge, doar pentru că au fost de o altă etnie.