Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Invitație pentru presă

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, în parteneriat cu Consiliul Europei, vă invită la Conferința internațională „Legea 121 cu privire la asigurarea egalității – 5 ani în vigoare”, care va avea loc în Sala Roşie a complexului Summit Events (orașul Chișinău, str. Tighina 49/3), la 1 martie 2018, începând cu ora 9:00. 

La evenimentul moderat de Preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii Ian Feldman va participa șeful delegației UE în Republica Moldova – Peter Mihalko, Șefa Interimară a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău – Eva Gutjahr; Președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării (România) – Asztalos Csaba Ferenc, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru DO – Veaceslav Balan, Coordonator Național; dna Valentina Buliga și dl Vladimir Țurcanu (Comisiile Parlamentare), precum și reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în Moldova, ai autorităţilor publice şi ai societății civile.

De ziua internaţională ,,Zero discriminare” reunim la o masă de discuții toți actorii implicați, pentru a prezenta cele mai importante realizări și provocări privind implementarea Legii 121 cu privire la asigurarea egalității, care are drept scop prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.  

De la fondarea sa, până la finele anului 2017, Consiliul a avut în examinare 678 plângeri și autosesizări. Cele mai multe dintre acestea au vizat domenii precum: acces la bunuri și servicii disponibile publicului, câmpul muncii și lezarea demnității umane. Cele mai frecvente criterii protejate de lege care au fost invocate în plângerile depuse la Consiliu au fost: dizabilitatea; gen/sex; vârsta. 

În Republica Moldova există discriminare. Acest fapt este confirmat atât de sondajele de opinii efectuate, cât și de statistica Consiliului, care relevă un număr crescând al plângerilor în care a fost constatată discriminarea. În comparație cu anul 2016,  în anul 2017 se atestă o creștere cu aproximativ 15 la sută a deciziilor de constatare, totodată  a scăzut rata deciziilor de inadmisibilitate de la 55% la 35%.  

Persoana de contact: Lepădatu Parascovia, șef interimar Secția promovare oportunități egale, e-mail: parascovial@yahoo.com, tel. 022 21-27-24, mob. 076700334.

Acest eveniment este organizat în cooperare cu proiectul „Susținerea eforturilor naționale privind prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova” care este finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei.

 Agenda_preliminară 1.03.2018