Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Întocmirea prospectului medicamentelor doar în limba de stat încalcă principiul egalității

Recent, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a expus asupra unei cauze privind limitarea accesului la informația de pe prospectele medicale pentru persoanele vorbitoare de limbă rusă. Instituția a solicitat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să inițieze modificarea cadrului normativ (art.4 alin. (4) și alin. (5) din Legea cu privire la medicamente nr. 1409/1997) astfel încât instrucțiunile de folosire a medicamentelor, dar și informația de pe ambalajele medicamentelor autorizate pentru uz în Republica Moldova (în special cele care sunt comercializate în farmacii) să fie disponibile atât în limba română, cât și în limba rusă.

Cauza a fost examinată în baza unei plângeri parvenită la Consiliu în care petiționarul a invocat că persoanele care nu cunosc limba de stat sunt puse într-o situație de inegalitate atunci când accesează informația privind instrucțiunile de utilizare a medicamentului, astfel fiindu-le lezat dreptul la ocrotirea vieții și sănătății.

În argument, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că etichetarea medicamentelor se realizează conform prevederilor art.4 din Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, care stipulează că includerea variantei ruse în prospectul medical este una opțională. Totodată, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale declara că prospectele medicamentelor autorizate în Republica Moldova în limba de stat sunt conforme prevederilor actelor normative și nu lezează dreptul persoanelor la ocrotirea sănătății, că responsabil de prescrierea tratamentului și ajustarea acestuia în funcție de pacient este medicul, iar de oferirea informației farmaceutice este responsabil farmacistul.

În urma examinării cauzei, Consiliul a constatat discriminare indirectă în acces la informația privind instrucțiunile de folosire a medicamentelor, notând că practica de întocmire opțională a prospectelor de însoțire a medicamentelor în limba rusă dezavantajează persoanele care aparțin minorităților lingvistice, creându-le dificultăți în utilizarea corespunzătoare a medicamentelor procurate. Mai mult, Consiliul menționează că lipsa instrucțiunilor de utilizare a medicamentelor întocmite în limba rusă afectează dreptul la sănătate al unui grup lingvistic, cu atât mai mult, cu cât limba rusă este declarată limba oficială în două unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.

Modificarea cadrului legal solicitată de către Consiliu va asigura dreptul la sănătate prin accesul liber la informația din prospectele de însoțire a medicamentelor pentru persoanele care aparțin minorităților lingvistice și nu posedă limba de stat.

Decizia Consiliului poate fi consultată aici.