Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Interzicerea îmbarcării fără polița achitată – cerință discriminatorie

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a autosesizat cu privire la pct. 22-23 ale Dispoziției nr. 10 a Comisiei pentru Situații Excepționale și pct.4 din Anexa nr. 3 la aceasta.

Analizând prevederile menționate, Consiliul a observat că, spre deosebire de persoanele care urmează să intre în țară pe cale terestră și sunt obligați să semneze o declarație pe proprie răspundere că în termen de 72 ore urmează să procure polița de asigurare medicală obligatorie, persoanele care se întorc în Republica Moldova pe calea aeriană nici măcar nu pot urca la bordul navelor, dacă nu fac dovada achitării acestor polițe. În această situație, deși ambele categorii de persoane sunt în situații similare, acestea sunt tratate diferit în exercitarea dreptului de a reveni în țară ceea ce, în opinia Consiliului, denotă o abordare discriminatorie în funcție de modul de transport folosit.

Consiliul atrage atenția că standardele internaționale în materia libertății de circulație, în special Comentariul General nr. 27 la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, stipulează clar că „în niciun caz, o persoană nu poate fi privată în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria țară”. Comitetul ONU pentru drepturile omului, la pct. 21 din document subliniază că „sunt foarte puține, dacă în general pot exista, circumstanțe în care privarea de dreptul de a intra în propria țară ar putea fi rezonabilă”.

Consiliul, deși nu neagă obligația fiecărui cetățean de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, consideră că această condiție nu este rezonabilă și obiectivă pentru a restrânge dreptul cetățenilor de a reveni în țară. Consiliul notează că autoritățile statului ar trebui să gestioneze separat problema neachitării polițelor de asigurare medicală, fără a condiționa această obligație de asigurarea dreptului constituțional al cetățeanului Republicii Moldova de a reveni în țară.

În urma examinării Dispoziției, Consiliul a emis un AVIZ prin care înaintează următoarele recomandări:

  • excluderea condiționalității achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală înainte de revenire în țară, respectiv modificarea pct. 23 și pct. 4 din Anexa nr. 3 din Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020;
  • permiterea tututor cetățenilor Republicii Moldova şi străinilor cu permis de şedere pe teritoriul Republicii Moldova să traverseze frontiera de stat în baza unei declarații pe proprie răspundere privind obligaţia achitării primei de asigurare, respectiv modificarea prin uniformizare a pct. 23 și 24 din Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020;
  • asigurarea accesibilității lingvistice a modelului de declarație (Anexa nr. 2 din Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020). Aceasta urmează a fi diponibilă cel puțin în limbile română, rusă și engleză, pentru a garanta accesul la informație pentru toate grupurile de persoane;
  • suspendarea termenului limită cu reducere de achitare a poliței de asigurare medicală pentru perioada stării de urgență;
  • asigurarea accesului neîngrădit în țară, fără a impune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor pentru care Guvernul are calitatea de asigurat.