Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Instanța de fond a menținut Decizia Consiliului!

Petiționara – o persoană în etate a fost beneficiară a pensiei pentru limită de vârstă până în anul 2013, când s-a îmbolnăvit de o maladie oncologică, motiv pentru care a fost încadrată în gradul I de dizabilitate, cu reexaminare anuală. În 2016, din cauză că starea de sănătate s-a înrăutățit imprevizibil, nu a reușit să parcurgă procedura de reexpertizare în termenul indicat în certificatul de dizabilitate. Drept urmare, petiționarei i s-a stopat achitarea plății pensiei de dizabilitate, totodată fiind dezactivată polița de asigurare medicală. În aceste condiții, până la efectuarea reexpertizării și reconfirmării gradului de dizabilitate atribuit, nu a beneficiat de pensie, fiind lipsită de orice sursă de existență. De asemenea, din considerentul că polița de asigurare medicală era dezactivată, nu a putut accesa serviciile medicale gratuite.

Aceste acțiuni au determinat-o pe petiționară să depună o plângere la Consiliu, invocând că tratamentul respectiv reprezintă discriminare în acces la servicii de protecție socială și servicii medicale pe criteriu de dizabilitate. Petiționara e de părere că stoparea plății pensiei imediat ce a expirat termenul certificatului de dizabilitate nu are o justificare obiectivă și rezonabilă, în condițiile în care ea ar fi putut beneficia de pensie pentru limita de vârstă.

Astfel, ca urmare a examinării cauzei nr. 514/16, la data de 10 martie 2017, Consiliul a emis decizia de constatare a discriminării în acces la servicii de protecție socială și servicii medicale a beneficiarilor de pensie pentru limită de vârstă care, în virtutea dizabilității temporare, au optat pentru o categorie de pensie mai avantajoasă.

La data de 16 iunie 2017, Casa Națională de Asigurări Sociale a depus cererea de chemare în judecată către Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu privire la anularea deciziei din 10.03.2017 pe cauza nr. 514/16 privind discriminarea în acces la servicii de protecție socială și servicii medicale.

Judecătoria Chișinău a emis la 4 august 2017 Hotărârea prin care respinge cererea de chemare  în judecată înaintată de Casa Naţională de Asigurări Sociale, fiind considerată neîntemeiată.