Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Includerea codului deficienței funcționale în certificatele de încadrare în grad de dizabilitate dezavantajează persoanele HIV+

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat asupra unei probleme sistemice care sporește vulnerabilitatea și stigmatizarea persoanelor HIV+.

Consiliul a fost sesizat că, potrivit unor prevederi ale Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea dizabilității, nr. 357 din 18.04.2018, în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate a fost introdusă o nouă rubrică în care se indică codul deficienței funcționale de bază, fapt care duce la divulgarea nejustificată a statutului HIV+. Drept consecință, persoanele HIV+ pot fi discriminate în situația când prezintă acest certificat la solicitarea prestațiilor sociale, la eliberarea gratuită a actelor de identitate, în diferite instituții de învățământ – pentru eliberarea de la orele de cultură fizică, admitere la studii în bază de buget, la momentul angajării – pentru a beneficia de program redus de muncă, etc, deoarece codul deficienței funcționale poate fi descifrat cu ușurință de către terți.  Acest lucru sporește efectul vulnerabilității și al stigmatizării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Drept argument în favoarea includerii noilor prevederi, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a invocat necesitatea colectării unor date statistice dezagregate inclusiv pe tip de dizabilitate și deficiențe funcționale. Totodată, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de muncă confirmă că aceste date sunt ulterior utilizate la elaborarea documentelor de politici și a actelor normative.

Consiliul a acceptat, în calitate de scop legitim, colectarea datelor cu caracter medical în scopuri statistice, de cercetare istorică, sociologică, medicală, de documentare juridică, dar consideră neproporționale mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia, or, pentru a opera cu aceste date este suficient ca ele să rămână în sistemul operațional, nefiind absolut necesar de fie indicate in certificatele eliberate solicitanților.

Consiliul solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să demareze procesul de modificare a prevederilor normative, astfel încât să excludă necesitatea indicării în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate a codului fiecărei deficiențe funcționale, sporind securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter medical ale tuturor persoanelor.

Potrivit Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova, realizat în 2015, față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA se menține un nivel înalt al reticenței în toate sferele vieții. Totodată, distanța socială față de persoanele care trăiesc cu HIV rămâne a fi ridicată (4,3), aceste persoane nefiind acceptate în calitate de coleg de muncă, vecin, prieten și membru de familie.

Decizia Consiliului poate fi consultată aici.