Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ghidul petiționarului - accesibil în versiunea sonoră

Accesul la informație trebuie asigurat oricărei persoane, în dependență de necesitățile pe care le are. Informațiile aferente Drepturilor Omului, în special, trebuie să fie accesibile, astfel încât persoanele să-și cunoască și să-și revendice orice drept.

Instituțiile publice joacă un rol important în promovarea și respectarea drepturilor omului, acestea ar trebui să pună la dispoziția cetățenilor informații accesibile. Aici se aliniază și Consiliu, care prin exemplul propriu va lupta împotriva barierelor și limitărilor informaționale, oferind materiale accesibile tuturor. În acest sens Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în cadrul proiectului  ,,Egalitatea pe înțelesul nostru” și-a propus să îmbunătățească calitatea informării cu privire la  mecanismul național de protecție împotriva discriminării.  Astfel Ghidul petiționarului a fost redat în versiune sonoră bilingvă. Ghidul audio conține informații generale referitor la atribuțiile Consiliului, explicații detaliate despre formele de discriminare, despre procedura de examinare a unei plângeri, precum și modalitățile de sesizare a Consiliului.

Necesitatea elaborării Ghidului petiționarului într-o versiune accesibilă a fost dictată și de datele statistice de gestionare a plângerilor depuse la Consiliul, unde se observă o predominanță a deciziilor de inadmisibilitate – 55%, ceea ce denotă un nivel scăzut de cunoaștere a specificului de funcționare a mecanismului național de protecție împotriva discriminării.

Pe pagina web a Consiliului www.egalitate.md orice utilizator, va avea acces direct la Ghidul Petiționarului atât în versiune de tipar, cât și sonoră, iar în cazul în care se confruntă cu un caz de discriminare să cunoască pârghiile de protecție împotriva discriminării.

Acest material a fost elaborat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.