Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul anunță competiția Premiul pentru Egalitate

În premieră, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a lansat, în cadrul conferinței Egalitatea pe înțelesul tuturor, care a avut loc la 10 octombrie, competiția Premiul pentru Egalitate, care va fi acordat, anual, următoarelor categorii:

  • ONG-uri – Pentru acțiuni care:

             contribuie la eliminarea discriminării structurale;

            contribuie la promovarea egalității și non-discriminării.

  • Instituții din mediul privat – Pentru acțiuni care:

              asigură integrarea diversității, egalității și nediscriminării în activitate;

              plasează anunțuri de angajare nediscriminatorii;

              respectă demnitatea în muncă;

              asigură respectarea standardelor nediscriminării.

  • Instituții publice – Pentru acțiuni care:

            asigură integrarea diversității în domeniul public;

           implementează principiul egalității în domeniul lor de responsabilitate;

          asigură accesibilitatea fizică și informațională.

  • Pentru activism 

           Se  acordă petiționarilor care manifestă activism în raportarea cazurilor de discriminare

  • Mass-media – Pentru acțiuni care:

            sensibilizează opinia publică privind fapte de discriminare

            promovează diversitatea și egalitatea.

Nominalizările pot fi făcute de orice persoană sau entitate până în luna aprilie a fiecărui an.

În fiecare an, Consiliul va lansa prioritățile și tematica spre care vor fi orientate activitățile sale și spre care pot fi direcționate și acțiunile asociațiilor partenere.

Criteriul de vârstă este unul dintre cele mai invocate în plângerile adresate Consiliului, din acest motiv, anul 2018 a fost declarat de Consiliu Anul dialogului între generații și al gratitudinii față de persoanele în etate, iar îndreptând activitățile spre combaterea discriminării persoanelor în etate și promovarea integrării în societate a vârstnicilor.

La eveniment au participat au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai ONG-urilor care protejează drepturile omului și ai asociațiilor care promovează drepturile minorităților naționale (Comunitatea rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și romă) și a persoanelor cu dizabilități.

Conferința Egalitatea pe înțelesul tuturor este organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.