Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

A fost ales președintele Consiliului pentru următorul mandat de 5 ani

În cadrul ședinței membrilor Consiliului, la care au participat: Ian Feldman, Svetlana Doltu, Andrei Brighidin, Evghenii Alexandrovici Goloșceapov și Victorina Luca s-a votat pentru numirea lui Ian Feldman în calitatea de președinte al Consiliului pentru egalitate.

Atribuțiile președintelui Consiliului sunt următoarele:

  • conduce şi organizează activitatea Consiliului;
  • reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice;
  • stabileşte, după consultarea membrilor Consiliului, data şi ora desfăşurării şedinţelor, prezidează şedinţele Consiliului;
  • semnează actele Consiliului;
  • numeşte în funcţie funcţionarii publici ai aparatului administrativ al  Consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, pe bază de contract, personalul auxiliar, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale acestuia;
  • aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare şi stimulează funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Consiliului;
  • aprobă obligaţiile funcţionale ale personalului aparatului administrativ al Consiliului;
  • prezintă în plenul Parlamentului raportul general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a Consiliului.

Ian Feldman se află la cel de-al doilea mandat, deținând funcția de președinte și în perioada octombrie 2015-iulie 2018,  după demisia dnei Oxana Gumennaia.

Consiliul pentru egalitate a fost instituit în baza Legii nr. 121 din 25.02.2012 cu privire la asigurarea egalității,  este un organ colegial cu statul de persoană juridică de drept public.

Funcția de președinte este de demnitate publică.