Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Egalitatea pe înțelesul nostru,  proiect prin care Consiliul a reușit să accesibilizeze informația  

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penal, a implementat proiectul ,,Egalitatea pe înțelesul nostru”, care a fost lansat la 15 martie 2018.

Prin implementarea proiectului, Consiliul a reușit să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități și al minorităților naționale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării. Iar activitățile și rezultatele proiectului au fost promovate ca model de bună practică în domeniul accesibilizării informației în rândul autorităților.

Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalității a fost transcrisă într-un limbaj ușor de citit și de înțeles, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, cognitive și de învățare. Pentru elaborarea acestui format al legii, au fost organizate 5 sesiuni de focus grup, participând de fiecare dată câte 6 persoane (cu diferit grad de dizabilitate și vârstă). În cadrul ședințelor, participanții testau textul legii și imaginile propuse de specialiști, care trebuia să fie pe înțelesul lor, iar, în caz contrar, participanții veneau cu propriile formulări de text sau sugerau noi idei pentru crearea imaginilor. Legea 121 în format ușor de citit și ușor de înțeles a fost publicată pe site-ul Consiliului și tipărită în 300 exemplare.

Ghidul petiționarului a fost tradus în limbile minorităților naționale. Astfel, într-un  singur volum se conțin 6 versiuni lingvistice (română, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, romani). Ghidul cuprinde o amplă informație despre ce trebuie să conțină o plângere de discriminare, formele de discriminare explicate prin exemple, criteriile protejate, metodele de adresare la Consiliu și modelul de plângere. Ghidul petiționarului accesibil în limbile minorităților a fost publicat pe site-ul Consiliului și tipărit în 100 exemplare, iar versiunea bilingvă (română / rusă) a ghidului în 150 de exemplare.

Ghidul petiționarului este accesibil și persoanelor cu deficiențe de vedere, fiind transcris în alfabet Braille, tipărit în 50 de exemplare. De asemenea, ghidul a fost sonorizat și este accesibil pe site-ul www.egalitate.md în format audio care poate fi descărcat atât în limba română, cât și rusă.

Ghidul privind accesibilizarea informației este un alt material elaborat, destinat instituțiilor și autorităților publice, cu scopul de a le oferi recomandări practice pentru a răspunde nevoilor de informare a tuturor persoanelor care se ciocnesc cu bariere de interpretare și accesare a informației oferite de autoritățile publice. Recomandările prezentate în ghid pot fi utilizate și de alte instituții, organizații, întreprinderi pentru a oferi informația specifică domeniului de activitate în formate accesibile. Ghidul a fost publicat pe site-ul Consiliului și tipărit în 100 de exemplare.

Pentru prezentarea și diseminarea delivrabilelor, precum și mediatizarea rezultatelor proiectului, la 10 octombrie a fost organizată Conferința „Egalitatea pe înțelesul tuturor” la care au participat persoane cu dizabilități cognitive, locomotorii și de vedere, autorități publice, reprezentanți ai minorităților naționale și a grupurilor etnice, precum și organizații de promovare și protecție a drepturilor omului.

În cadrul evenimentului a fost lansată competiția de premiere a entităților care vor pune în aplicare standardele privind nediscriminarea și de accesibilizare a informației. De asemenea, au fost distribuite în rândul participanților seturi cu materialele tipărite.

Prin implementare proiectului „Egalitatea pe înțelesul nostru” Consiliul a contribuit ca persoanele cu dizabilități cognitive și de învățare să înțeleagă în ce constă dreptul la nediscriminare și egalitate, să perceapă reglementările Legii 121 cu privire la asigurarea egalității și să cunoască cum să acționeze în caz de discriminare. Pentru persoanele cu dizabilități de vedere a fost facilitat accesul la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării. Această informație este accesibilă și minoritățile naționale, fără nicio barieră lingvistică. Totodată, Consiliul, prin modelul propriu devine un exemplu de autoritate publică care accesibilizează informația conform necesităților persoanelor.

Proiectul este implementat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.