Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

„Educația moral-spirituală”- suport auxiliar cu conținut discriminatoriu în unele licee din capitală

Consiliul a examinat recent petiția depusă de un grup de persoane interesate, asupra caracterului discriminatoriu pe care îl poartă un manual de educație moral-spirituală pentru clasa I.

Petiționarii afirmă că persoanele discriminate sunt ateiștii și cei care împărtășesc alt cult religios decât cel creștin, subiectul despre credință reflectînd în manual doar credința creștină: „Lumea este opera Bunului Dumnezeu. Fiul lui se numește Isus Hristos. I se spune Învățătorul sau Mântuitorul. Învățătura lui a dat naștere celei mai drepte și răspândite credințe – credința creștină”; „Fără credință, omul este o ființă rătăcită, el nu merge, ci vântul îl poartă”. Totodată,  textele de genul: „Noi, poporul român, suntem creștini” pune la îndoială existența românilor non-creștini, aceștia fiind lipsiți, prin acest text, de identitatea românească.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a comunicat că această carte nu este un manual aprobat de minister și nu se regăsește în lista celor publicate pe site-ul oficial al instituției. Mai mult, disciplina educația moral-spirituală, deși este una obligatorie, nu are un manual concret, cadrul didactic fiind liber să studieze diverse surse pentru a se pregăti de ore. Totodată, reprezentanții administrațiilor  liceelor unde copiii învățau în baza acestui auxiliar, susțin că materialul corespunde întru totul curricumului, iar utilizarea acestuia a fost discutată cu toți părinții.

Pornind de la obligativitatea instituțiilor de învățământ de a respecta principiul nediscriminării în procesul educațional, Consiliul menționează că educația trebuie să se axeze pe o varietate de cunoștințe prezentate din cât mai multe puncte de vedere, fără a se sugera că anumite teze sunt absolute, or predarea tematicii privind credința doar din perspectiva religiei creștine prejudiciază libertatea conștiinței copiilor de alte religii și a celor cu convingeri ateiste. Chiar dacă conținutul materialului a fost acceptat de către părinți, instituțiile de învățământ trebuie să fie imparțiale și să nu admită, sub nicio formă, influiențarea religioasă a copiilor în procesul educațional. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că menirea disciplinei educația moral-spirituală este de a aduce la cunoștința copiilor varietatea valorilor existente în societate, cu scopul de a dezvolta o generație tolerantă și deschisă pentru diversitate, inclusiv cea religioasă.

Consiliul consideră inadmisibilă abordarea ministerului de ramură de a lăsa nereglementat spațiul materialelor didactice alternative, or această lacună crează situații când cadrul didactic nu poate să evaluaze corespunderea auxiliarelor cu standardele de calitate, făcând posibilă admiterea în procesul educațional a materialelor care nu se aliniază conceptelor de promovare a diversității și toleranței.

Prin DECIZIA sa, Consiliul a cerut instituțiilor de învățământ să excludă din procesul educațional auxiliarul „Educația moral-spirituală”, autori Aurelian Silvestru, Dorina Andrei și Iulia Scripnic. De asemenea, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora un ghid metodologic prin care să stabilească criterii de evaluare a corespunderii materialelor didactice alternative standardelor de calitate pentru disciplina educația moral-spirituală.