Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Echipa de funcționari publici se mărește

La 04 februarie 2020, o nouă angajată s-a alăturat rândului de funcționari publici, datorită promovării cu succes a perioadei de probă de 6 luni, manifestându-se drept o specialistă responsabilă în domeniu, fiind implicată plenar în activitatea Consiliului.

În cadrul ceremoniei solemne, Doina Baeș, consultantă în cadrul Secției comunicare și managementul documentelor, a jurat: „…să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească  conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională!” 

Președintele Consiliului Ian Feldman a venit cu un mesaj de felicitare, prin care i-a dorit dnei Baeș mult succes în activitate, perseverență și creștere profesională.

Întreaga echipă aducem sincere felicitări colegei noastre, dorindu-i ca activitatea pe care o desfășoară în cadrul Consiliului să-i aducă multă plăcere, dar și apreciere!

Funcţionarii publici debutanţi depun jurământul de credință în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008.