Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Drepturi egale pentru comunități rurale – proiectul prin care Consiliul a fost mai aproape de persoanele din mediul rural

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penale, a implementat proiectul „Drepturi egale pentru comunități rurale”, care a fost lansat la 15 martie curent. 

Consiliul, în calitate de mecanism național de prevenire și combatere a discriminării, și-a propus să abordeze problema discriminării grupurilor vulnerabile (femei, bărbați, copii, tineri, vârstnici) din mediul rural, punând accent pe abilitarea juridică a acestora în vederea revendicării dreptului la nediscriminare.

Necesitatea implementării unui proiect orientat către persoanele din mediul rural a fost dictată și de rezultatele analizei privind proveniența plângerilor adresate Consiliului în care sunt invocate fapte de discriminare. Din numărul total de plângeri adesate la Consiliu, doar 25-30% parvenit din localitățile rurale. Acest rezultat nu poate fi un indicator că persoanele din mediul rural nu se confruntă cu fenomenul discriminării, ci mai degrabă că ei nu cunosc unde pot raporta cazurile de discriminare și care este rolul Consiliului.

Totodată, anual, Consiliul emite peste 50% decizii de inadmisibilitate, ceea ce demonstreaza că persoanele, chiar și cele care se adresează Consiliului, nu pot face o diferență clară între discriminare și orice altă încălcare sau nedreptate. Din acest considerent, Consiliul și-a propus să creeze  un curs e-învățare ce permite instruirea on-line a tuturor celor interesați să se documenteze în domeniul egalității și nediscriminării, astfel contribuind  la abilitarea juridică a populației și la  reducerea numărului adresărilor care nu au tangență cu discriminarea.

Cursul e-învățare cuprinde 9 module care explică în ce constă discriminarea, formele de discriminare, criteriile protejate, metodele de depunere a plângerii și etapele de examinare a unei cauze admisibile, domeniile de aplicare a principiului nediscriminării. După parcurgerea cursului on-line, fiecare persoane își poate autoevalua cunoștințele, trecând testul  final. Cursul este disponibil pe site-ul Consiliului www.egalitate.md, iar până în prezent a fost  accesat de circa 30 persoane (în termen de o lună de la lansare).

În vederea consolidării prezenței Consiliului în teritoriu, în 6 localități din Moldova, selectate după principiul poziționării geografice, precum și prezenta minorităților etnice (Congaz, Tvardița, Corlăteni, Sipoteni, Vărzărești, Slobozia Mare) a fost organizată Campania de informare „Drepturi egale pentru comunități rurale”. În perioada 6-21 noiembrie, echipa Consiliului, a mers în fiecare dintre aceste localități discutând cu persoanele și informându-le despre activitatea și rolul Consiliului în prevenirea și combaterea discriminării. În centrul localităților a fost amplasat „Standul egalității” unde au fost diseminate trecătorilor pliantele Consiliul pentru egalitate te protejează împotriva discriminării și Suntem egali. Stop discriminare, disponibile în limba română și rusă,  precum și alte broșuri, materiale care au fost elaborate în cadrul proiectului „Egalitatea pe înțelesul nostru”.

Pentru cadrele didactice, medicale, asistenți sociali, polițiști, reprezentanți ai autorităților locale, din fiecare localitate, au fost organizate sesiuni de instruire în vederea prevenirii faptelor de discriminare. Astfel, la traininguri au participat 284 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani. Fiecare participant a primit un set de materiale informative și a vizionat spotul „Apără-ți drepturile, nu accepta să fii discriminat”, care ilustrează modalitățile de depunere a unei plângeri, cerințele minime necesare pentru trecerea admisibilități și etapele de examinare a plângerii de către membrii Consiliului.

În cadrul discuțiilor cu locuitorii din satele sus-menționate, reprezentanții Consiliului au ajuns la concluzia că aceștia se confruntă cu fenomenul discriminării în diverse domenii, precum servicii medicale, câmpul muncii și educație. Dar cei mai mulți nu au ales să se adreseze Consiliului din motivul că nu cunoșteau exact atribuțiile acestuia.

Pentru încurajarea raportării faptelor de discriminare, Consiliul a pus la dispoziția locuitorilor câte 35 plicuri preplătite prin intermediul cărora, gratuit, vor expedia în adresa Consiliului plângeri în care sunt invocate fapte de discriminare.

Proiectul „Drepturi egale pentru comunități rurale” a fost realizat cu succes, ceea ce va duce la creșterea numărului persoanelor care își vor revendica dreptul la egalitate și nediscriminare.

Proiectul este implementat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.