Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminarea persoanei cu dizabilități însoțită de câinele-ghid

Recent, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a expus asupra unei plângeri privind discriminarea pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri disponibile publicului, manifestată prin limitarea accesului pentru persoana cu dizabilități, însoțită de  câinele-ghid într-un magazin din Chișinău.

Petiționarul, persoană nevăzătoare s-a ciocnit cu refuzul angajaților magazinului de a-i permite să intre împreună cu câinele-ghid, pe motiv că animalul ar prezenta risc de contaminare sau deteriorare a produselor alimentare, expuse spre comercializare. Reclamatul susține că acțiunile sale se justifică prin existența unui scop legitim, privind asigurarea securității alimentare a unui număr nelimitat de persoane, măsurile luate fiind adecvate și proporționale.  Totodată, în scopul asigurării persoanei cu dizabilități de vedere a exercitării drepturilor și libertăților fundamentale în condiții de egalitate cu ceilalți cumpărători, reclamatul ar fi oferit un însoțitor din rândul angajaților.

Examinând prevederile actelor normative, alegațiile părților și angajamentele țării de a crea condiții egale în exercitarea drepturilor și libertăților tuturor persoanelor,   Consiliul a constatat că statutul de câine-ghid, conform legislației, permite accesul liber și gratuit al animalului, însoțitor al persoanei cu dizabilități, în mijloace de transport, precum și în toate locurile publice, inclusiv unde sunt depozitate produse de alimentație. Astfel, cerința generală privind interzicerea accesului cîinilor în spații publice nu este aplicabilă în cazul în care animalul însoțește o persoană cu dizabilități și este special dresat în acest scop. Totodată, Consiliul consideră că nemulțumirea celorlalți cumpărători, așa cum a invocat reclamatul, nu este un criteriu obiectiv care ar justifica îngrădirea persoanei cu dizabilități să se bucure independent și efectiv de acces la bunuri și servicii disponibile publicului.

În scopul prevenirii pe viitor a situațiilor similare, Consiliul a recomandat reclamatului să plaseze la intrarea în toate rețeaua de magazine un afișier-simbol care ar indica accesul permis, cu titlu de excepție, câinilor-ghizi.  De asemenea, Consiliul a recomandat Guvernului să propună completarea art.20 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 prin reglementarea obligativității proprietarilor de localuri publice și a administratorilor mijloacelor de transport  de plasare a unui afișier-simbol pentru a indica accesul permis câinilor-ghizi în spațiul respectiv.

Consiliul menționează importanța deschiderii societății față de măsurile de suport pentru persoanele cu dizabilități, în cazul dat folosirea câinelui-ghid. Acestea permit participarea eficientă a persoanelor cu dizabilități la viața societății în condiții de egalitate cu celelalte persoane și le asigură o viață independentă la realizarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale.

Decizia Consiliului poate fi consultată AICI.