Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare pe criteriul de sex și vârstă la angajare în funcție de conducere

O femeie s-a adresat Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității invocând că a fost discriminată de angajator pe criteriul de sex, în procesul de angajare.

Consiliul a examinat situația petiționarei care susținea că a depus dosarul de participare la un concurs de ocupare a funcției de director la o instituție medico-sanitară, însă candidatura sa a fost respinsă din cauza neîntrunirii cerinței prevăzute în Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2016 și anume neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

Atât petiționara, cât și un alt candidat-bărbat, aveau vârsta de 61 de ani, însă doar femeia nu a fost admisă la concurs din cauza cerinței din regulament, care este una neutră, dar efectul acesteia are un caracter dezavantajos față de femei. Dezavantajul se deduce din situația care există la moment în privința diferenței de vârstă la pensionare pentru femei și bărbați (bărbații se pensionează la o vârstă mai înaintată). Respectiv, femeile sunt limitate în oportunitatea de a accede în aceste funcții, din cauză că ating vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă mai devreme decât bărbații. Ținând cont de aceste circumstanțe, Consiliul a stabilit că dezavantajul este determinat de intersecționalitatea criteriului de sex și vârstă. Deși ambii candidați au fost în situații similare, femeia nu a putut beneficia de șanse egale la angajare.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a stabilit că faptele reprezintă discriminare indirectă pe criteriul de sex și vârstă în realizarea oportunităților egale de accedere în funcție de conducere. Astfel, în opinia Consiliului, este necesară modificarea prevederii normative disputate, astfel încât condiția pentru participare la concurs să fie reformulată, nefiind admisă discriminarea persoanelor de sex feminin.

Totodată, în vederea eliminării cerinței discriminatorii și prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul a recomandat Guvernului inițierea procesului legislativ de modificare a prevederilor pct. 9 subpct. 10 din Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției aprobat prin HG nr. 1016/2016, astfel încât să asigure un tratament egal femeilor și bărbaților în procesul de ocuparea a funcțiilor vizate.

Decizia integrală poate fi consultată aici: https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_53_2021-1.pdf