Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare pe criteriu de sex în liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni

La 19 martie, în cadrul ședinței de deliberări, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat asupra cauzei pornite ca urmare a apariției în presă a unui reportaj în care un elev invocă o faptă de hărțuire din partea administrației liceului „Vasile Alecsandri” (Ungheni) față de elevii de genul masculin. În urma examinării tuturor materialelor dosarului, Consiliul a stabilit că faptele invocate constituie discriminare pe criteriul de sex.

Consiliul a luat act de poziția reclamatei prin care susține că la elaborarea Regulamentului instituției (în baza căruia administrația liceului își întemeia acțiunile discriminatorii) s-a preluat noțiunea „ținută decentă” din Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pentru a evita sensul confuz Consiliul  de administrare a liceului a considerat oportun să explice cu mai multe detalii această noțiune, făcând referire inclusiv la lungimea părului.

Consiliul pentru egalitate este de părere că cerințele față de vestimentație și exteriorul elevilor trebuie să vizeze doar aspectele ce fac referire la igiena personală sau apartenența la instituția de învățământ (după caz), dar nicidecum la personalitatea elevilor sau lungimea și culoarea părului acestora, or astfel de limitări nu sunt relevante scopului general pentru care se instituie cerințele.

Consiliul apreciază operativitatea de care a dat dovadă administrația instituției, excluzând din Regulamentul intern, chiar în timpul perioadei de examinare a dosarului, prevederile cu tentă discriminatorie prin care era detaliată noțiunea de „ținută decentă”.

În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să revizuiască Regulamentul-tip  de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. De asemenea, Consiliul recomandă administrației liceului „Vasile Alecsandri” din Ungheni să aducă la cunoștința cadrelor didactice constatările stipulate în decizia din 19 martie pe cauza 23/19 și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru evitarea situațiilor de hărțuire și/sau victimizare a elevilor pe viitor.

De menționat că, la 6 martie curent, funcționarii din cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității au organizat sesiuni de instruire în domeniul nediscriminării pentru cadrele didactice din liceu și pentru circa 150 de elevi care au fost familiarizați cu formele de discriminare și mecanismul național de protecție împotriva discriminării.