Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare pe criteriu de statut HIV+ în realizarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a emis recent o  DECIZIE de constatare a discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, prin indicarea statutului seropozitiv în adeverința medicală (formularul nr.079/e), eliberată de către medicul de familie, la deplasarea copiilor în taberele de odihnă.

Petiționara a înaintat Consiliului o plângere în care a invocat că s-a adresat medicului de familie cu o solicitare de a elibera nepoatei acesteia formularul 079/e, pentru a-l prezenta conform destinației. Medicul a  indicat diagnoza fetei de HIV+ cu infecții multiple, încălcându-i astfel dreptul la protecția datelor cu caracter personal și la respectarea demnității umane.

Atât medicul de familie, cât și reprezentanții administrației IMSP „Centrul de sănătate Publică” Edineț au menționat că diagnosticul a fost indicat conform formularul tip nr. 079/e, punctul 6, pentru a informa lucrătorii medicali de la tabăra de odihnă asupra necesității de tratament specializat, în caz de necesitate. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că datele privind starea sănătății, deși poartă caracter personal,  pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei, în cazul când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, stabilire a diagnosticelor medicale, administrare a unor îngrijiri sau tratamente pentru subiectul datelor respective sau  pentru protecția sănătății publice – poziție confirmată și de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Deși înscrierea diagnosticului reprezintă o regulă generală, aplicabilă în toate cazurile când se eliberează o astfel de adeverință, constituind un formular tipizat, aprobat prin ordinul ministerului de profil, Consiliul  reține că  el constituie un mijloc de divulgare a unei categorii speciale de date cu caracter personal (statutul HIV+), persoanele respective fiind expuse unui risc sporit de marginalizare, ținând cont de vulnerabilitatea lor și distanța socială ridicată față de ele. Consiliul notează că măsura respectivă este neadecvată din perspectiva scopului protecției sănătății publice, or, copiii cu statut HIV+ nu reprezintă pericol pentru alți copii cu care socializează pe teritoriul taberei de odihnă. Din contra, indicarea statutului HIV+ este în măsură să genereze o atitudine stigmatizatoare față de acest copil, manifestată prin supravegherea lui excesivă de către lucrătorul medical, determinându-i pe ceilalți copii să se distanțeze de el.

Drept urmare, Consiliul a propus Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să modifice formularul tip 079/e prin excluderea indicării expres a diagnosticului copilului, substituind sintagma de la punctul 6 din „starea sănătății și diagnosticul dacă se află la evidență la dispensar” în „ prezintă/nu prezintă risc iminent de infectare a colectivității prin interacționarea cu aceasta”. Totodată, informația privind diagnosticul HIV+ urmează a fi păstrată în documentația primară a persoanei, fiind confidențială și accesată cu acordul informat al acesteia.