Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare pe criteriu de grad de rudenie în procesul educațional

În baza notei de autosesizare a unui membru, Consiliul a examinat practica de repartizare a elevilor în subgrupe, în contextul restricțiilor determinate de pandemia COVID-19. Potrivit informațiilor puse la dispoziția Consiliului, repartizarea elevilor dintr-un liceu din mun. Chișinău ar fi fost direct determinată de legătura de rudenie dintre elevi și cadrele didactice. Astfel, elevii care sunt rude cu cadrele didactice, frecventau zilnic instituția de învățământ, beneficiind de lecții cu prezența 100 % la școală, iar ceilalți învățau după modelul combinat ales.

Consiliul a luat act de faptul că această repartizare ar fi justificată de insuficiența echipamentului necesar pentru organizarea lecțiilor în regim online. Deși a admis că lipsa echipamentului ar constitui o justificare obiectivă și rezonabilă, circumstanță de care ar trebui să se țină cont în procesul de repartizare a copiilor pe subgrupe, Consiliul consideră că aceasta nu este aplicabilă doar copiilor cadrelor didactice. Instituția a menționat că problema lipsei echipamentului necesar participării la lecțiile în regim online, ar fi caracteristică și celorlalți elevi, care nu dispun de resurse financiare pentru a-și procura tehnica necesară.

Consiliul a subliniat că, în ipoteza în care criteriul real ar fi fost lipsa tehnicii necesare pentru conectare online, în lista elevilor cu prezența 100 % la școală urmau a fi incluși și alți elevi, nu doar copiii cadrelor didactice. În aceste circumstanțe, tratamentul preferențial acordat doar elevilor aflați în grad de rudenie cu cadrele didactice este unul discriminator față de elevii care, deși se află în situație similară din cauza lipsei tehnicii necesare, nu au beneficiat de acest tratament preferențial.

În vederea prevenirii faptelor similare, Consiliul a recomandat administrației instituției de învățământ să consulte cu comunitatea de părinți și elevi modelele de învățare aplicate în instituția de învățământ, în contextul situației epidemiologice din țară și să țină cont de posibilitățile tehnice ale elevilor, pentru a le oferi tuturor șanse egale în acces la educație.