Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare pe criteriu de convingeri în procesul educațional

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost sesizat, printr-o plângere, asupra construcției unei biserici creștin-ortodoxe pe teritoriul grădiniței nr.150 de pe str. Matei Basarab 4 din capitală. Petiționarul a invocat și faptul că, în timpul orelor de program, copiii sunt aduși în mod organizat în localul respectiv, unde participă la ceremoniile oficializate.

Administrația instituției preșcolare neagă că ar implica copiii în cadrul ceremoniilor oficializate și susține că s-a adresat (după schimbarea conducerii instituției), în repetate rânduri, autorităților responsabile cu privire la construcția locașului de cult. În aceeași ordine de idei, Ministerul Educației Culturii și Cercetării este de părere că prezența unui edificiu religios nemijlocit pe teritoriul unei instituții publice de învățământ nu se aliniază principiului învățământului laic.

Analizând materialele dosarului și probele foto-video, Consiliul a constatat că într-adevăr, la primul nivel al construcției nefinalizate sunt amenajate obiecte cu caracter religios, acolo desfășurându-se activități religioase cu participarea copiilor și a cadrelor didactice, deși, potrivit certificatului de urbanism și autorizației de construcție, în limitele hotarelor terenului repartizat pentru instituția de educație timpurie urma să fie construită o bibliotecă cu Centru de educație moral-spirituală. De asemenea, Consiliul a luat act că, prin dispoziția viceprimarului, lucrările de construcție urmau a fi sistate, iar partea de construcție ridicată deja, urma să fie demolată – responsabilități care reveneau Preturii sectorului Râșcani și Direcției de poliție a mun. Chișinău.

Consiliul a emis o DECIZIE de constatare a discriminării indirecte pe criteriul de convingeri în procesul educațional și a solicitat DGETS să întreprindă măsurile necesare, în vederea garantării faptului că pe teritoriul instituției preșcolare nu se vor desfășura activități religioase contrare principiului învățământului laic. Administrației instituției i s-a recomandat să nu admită influențarea religioasă a copiilor în incinta instituției preșcolare și să nu-i expună pe aceștia la ceremonii religioase pe parcursul programului. În aceeași ordine de idei, Direcția de poliție din mun. Chișinău și Pretura sectorului Ciocana urmează, în baza recomandărilor și după competență, să asigure executarea dispoziției Primăriei de sistare a lucrărilor de construcție, prin limitarea accesului neautorizat al persoanelor străine pe teritoriul grădiniței și demolarea construcției neautorizate.

Consiliul notează că în Republica Moldova învățământul de stat este laic, iar în acest sens educația trebuie să se întemeieze pe principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice. Edificarea locașurilor de cult pe teritoriul instituțiilor de învățământ nu se aliniază acestui principiu și nu ar trebui admisă. Existența acestora ar putea sugera atașarea instituției publice la o anumită religie, ceea ce ar veni în contradicție cu obligația statului de a asigura o neutralitate religioasă în învățământul de stat. Reieșind din circumstanțele date, Consiliul a recomandat Ministerului Educației, Științei și Cercetării să emită o circulară către organele locale de specialitate în domeniul învățământului și instituțiile de învățământ de toate nivelurile pentru asigurarea caracterului laic al educației, inclusiv neadmiterea edificării și amplasării locașurilor de cult în incinta sau pe teritoriul instituțiilor de învățământ.