Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale va fi accesibilă persoanelor cu dizabilități

În vederea realizării recomandărilor formulate de Consiliu pe marginea cauzei 53/17, din 25 iulie 2017, Primăria mun. Chișinău, la 12 ianuarie 2018, a emis Dispoziția nr. 29-d ,,Privind asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități în spațiile publice ale orașului Chișinău”, astfel asumându-și angajamentul de a  amenaja sediul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și încăperile acesteia, pentru a asigura accesul și folosirea lor de către persoanele cu dizabilități. De altfel, se notează că prevederile dispoziției se aplică pentru terenurile din domeniul public al orașului Chișinău: străzi, piețe, pasaje, terenuri de sport, cartiere, curțile blocurilor de locuințe, zone verzi și alte terenuri cu acces liber. În acest sens, mai multor direcții ale Primăriei le-au fost distribuite anumite sarcini de care se vor face responsabile.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității apreciază implicarea autorității publice locale în consolidarea eforturilor comune de a asigura egalitatea și a combate discriminarea grupurilor vulnerabile în accesul la bunuri și servicii publice.

Acțiunile întreprinse vin întru respectarea prevederilor Legii 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, precum și implementarea recomandărilor din Decizia CPEDAE emisă în urma examinării unei plângeri parvenite de la o persoană cu dizabilități, ce se deplasează în fotoliu rulant, care adresându-se Consiliului, a notat că,  din cauza scărilor înalte de la intrare, nu are acces liber în sediul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale situat pe strada 31 august 1989, nr. 63A din mun. Chișinău. În asemenea circumstanțe petiționarul nu a reușit să prezinte instituției un șir de acte pentru calcularea corectă a impozitelor pe care urma să le achite, ceea ce, în opinia petiționarului, reprezintă limitarea dreptului de a intra liber într-o instituție publică.

Astfel, Consiliul a constatat discriminarea pe criteriul de dizabilitate exprimată prin lipsa accesibilității și a acomodării rezonabile, înaintând Primăriei recomandarea de a amenaja sediul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, instalaţiile și încăperile acesteia pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi.

În speranța realizării tuturor prevederilor Dispoziției, reamintim că motto-ul persoanelor cu dizabilități este ,,Nimic pentru noi, fără noi”,  de aceea credem că ar fi binevenită atât consultarea, cât și participarea persoanelor cu necesități speciale la planificarea lucrărilor, dar și la darea lor în exploatare.