Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Decizie istorică: Rețeaua Europeană a Instituțiilor de Egalitate (Equinet) și-a schimbat Statutul, creând posibilitatea Moldovei să devină membră

Pe data de 10 octombrie, Ian Feldman – Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a onorat invitația Președintei Equinet – Evelyn Collins, de a participa la Conferința ce marchează cea de-a 10-a aniversare Equinet. În cadrul Conferinței aniversare s-au trecut în revistă realizările și activitățile desfășurate, s-a analizat situația actuală și, bineînțeles, s-au trasat noi perspective și pași de dezvoltare în vederea îmbunătățirii și formării unei Europe Egale. La 11 octombrie, Președintele a participat, în calitate de observator, la Adunarea Generală Anuală, unde membrii au luat decizii cu privire la direcția strategică a Rețelei, dar totodată au fost aleși și reprezentanții Consiliului Executiv care vom ghida activitatea în următorii doi ani.  

Ian Feldman: ,,Putem declara că, astăzi, a avut loc un moment istoric, deoarece, în timpul Adunării Generale Anuale Equinet, membrii adunării au votat modificarea statutului, ceea ce va permite Moldovei să devină membră Equinet, fără a fi membră a Uniunii Europene. Acesta este un mare succes pentru Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și o dovadă de recunoaștere a muncii noastre, ajungând să atingă acest nivel doar la cei patru ani de activitate. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în această provocare: Președintei Equinet – Evelyn Collins, directorului executiv Equinet – Anne Gaspard, prietenilor și colegilor noștri de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România – președintelui Asztalos Csaba, directorului Agenției Federale Anti-discriminare Christine Lüders și multor alți colegi și prieteni, care ne-au fost alături cu sfaturi și încurajări.Și, desigur, mulțumiri speciale și recunoștință prietenilor și colegilor mei din cadrul CPEDAE: Oxana Gumennaia – prima președintă a Consiliului și Andrei Brighidin, membru al Consiliului. Mulțumiri tuturor pentru muncă, încredere și sprijin. Împreună – am reușit!

Reamintim că Rețea Equinet s-a constituit în anul 2007, ca urmare a implementării unui proiect comunitar referitor la „Consolidarea cooperării între organismele specializate în implementarea legislaţiei privind tratamentul egal” (2002–2004). În vederea facilitării schimbului de informaţii şi experienţe, membrii Equinet au implementat un sistem electronic de gestionare a cunoştinţelor. Un alt aspect al activităţilor Equinet vizează implementarea unei abordări tip rețea, care încurajează contactele între participanţi, la toate nivelurile de dialog, prin interacțiune directă sau comunicare electronică. Contactele se realizează atât la nivelul Adunării Generale anuale sau al grupurilor de lucru, cât şi prin implementarea unei scheme regulate de instruire, cu sprijinul secretariatului organizaţiei.