Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Curs de pregătire avansată în domeniul standardelor internaționale și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul pentru egalitate) a fost instituit în 2013 în baza Legii cu privire la asigurarea egalității. Consiliul este compus din 5 membri, asistați de un aparat administrativ. Durata mandatului membrilor este de 5 ani. Doi membri din componența actuală a Consiliului au fost numiți de Parlamentul Republicii Moldova în martie 2013, iar alții trei – în iunie 2013. Respectiv, mandatul primilor doi membri expiră în martie 2018, iar al celorlalți trei – în iunie 2018.
În anticiparea lansării procesului oficial de selectare a membrilor pentru componența nouă a Consiliului, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Consiliul pentru egalitate lansează prezentul apel public către toți cei interesați de a candida pentru funcția de membru al Consiliului pentru egalitate.
În perioada februarie-martie 2018, Consiliul pentru egalitate și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului vor organiza un curs de pregătire avansată în domeniul standardelor internaționale și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității. Acest curs va fi facilitat de membrii actuali ai Consiliului pentru egalitate și experții ONU în domeniul drepturilor omului, și are drept scop pregătirea avansată a potențialilor candidați pentru funcția de membru al Consiliului. Cursul va include 5-6 sesiuni de o zi în perioada februarie-martie 2018 și va acoperi următoarele aspecte:
• Convențiile și mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, cu accent pe Comentariile Generale ale comitetelor specializate ONU în domeniul drepturilor omului;
• Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul nediscriminării;
• Criterii protejate, inclusiv cele acoperite prin clauza „alte criterii similare”;
• Discriminarea indirectă, în special, în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale;
• Discriminarea sistemică și analize antidiscriminare a politicilor publice și actelor normative;
• Practica națională a Consiliului pentru egalitate și a instituțiilor de judecată de examinare a cauzelor de discriminare
Persoanele interesate în participare la curs urmează să corespundă următoarelor criterii:
1. Să demonstreze intenția de a candida pentru funcția de membru al Consiliului pentru egalitate;
2. Să corespundă criteriilor față de membrii Consiliului: (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361; Art.11 alin. (3));
3. Să dispună de câte o zi liberă pentru participare la curs o dată la 2 săptămîni.

Persoanele interesate sunt rugate să depună manifestații de interes prin comunicare electronică la următoarea adresă de e-mail: ohchr.md@one.un.org, sub formă de:
a)Scrisoare de motivație;
b)CV-ul personal.

Data-limită pentru depunerea manifestațiilor de interest este 31 ianuarie 2018.

Sunt încurajate să aplice femeile și persoanele din grupurile subreprezentate în organele publice din Republica Moldova (persoane cu dizabilități, minorități etno-lingvistice și religioase, persoane din regiunile țării, etc).