Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Curs de pregătire în domeniul egalității la standarde internaționale și naționale pentru candidații la funcția de membru al CPEDAE

La 23 martie a fost organizată prima sesiune de instruire destinată persoanelor care doresc să participe la concursul de selectare a membrilor Consiliului.

Un număr de 25 de persoane au corespuns criteriilor de selecția pentru a face parte din rândul beneficiarilor de instruire. La prima sesiune de curs moderată de dl Veaceaslav Balan, Coordonator Național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului au participat 17 persoane care activează atât în domeniul didactic, academic, sociologic, cât și juridic sau asistență socială. Cei mai mulți au motivat participarea la instruire prin dorința de a consolida cunoștințele în domeniul egalității și nediscriminării, dar și obținerea unor noi abilități practice, urmare a familiarizării cu experiența de examinare a cazurilor de discriminare de către Consiliu, ceea ce ar putea servi drept model de bună practică.

Președintele Consiliului Ian Feldman, în deschiderea sesiunii, a salutat inițiativa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului de organiza un astfel de eveniment, care are drept obiectiv pregătirea profesională avansată a viitorilor candidați, precum și o transparență a procesului de selectare a membrilor Consiliului, pentru următorul mandat de 5 ani.

Cele mai importante aspecte reflectate în cadrul sesiunilor vor fi următoarele:

  • Convențiile și mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, cu accent comentariile Generale ale comitetelor specializate ONU în domeniul drepturilor omului;
  • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul nediscriminării;
  • Criterii protejate, inclusiv cele acoperite prin clauza „alte criterii similare”;
  • Discriminarea indirectă, în special, în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale;
  • Discriminarea sistemică și analize antidiscriminare a politicilor publice și actelor normative
  • Practica națională a Consiliului pentru egalitate și a instituțiilor de judecată de examinare a cauzelor de discriminare

Veaceslav Balan a menționat că se întâmplă frecvent ca unii apărători ai drepturilor omului să își manifeste susținerea doar pentru anumite grupuri vulnerabile, iar pentru altele, precum persoanele LGBT, persoanele de etnie romă sau minoritățile lingvistice, aceștia tolerează perpetuarea stereotipurilor sau a prejudecăților. Astfel, anticipat programului teoretic, Veaceslav Balan a antrenat toți participanții la un exercițiul practic în care se simulează o anume situație, aparent reală, în care fiecare persoană are atribuită o anumită caracteristică (criteriu protejat de lege) ce-i conturează vulnerabilitatea. Metodele de conlucrare între participanți, soluțiile identificate în situațiile de criză și rezultatul tuturor acțiunilor vor reflecta percepția acestora asupra relațiilor interumane.

În perioada martie-aprilie, persoanele selectate pentru a beneficia de cursurile de instruire, vor participa la 6 sesiuni de pregătire în domeniul nediscriminării la standardele internaționale și naționale.

La 1 martie curent, Parlamentul a aprobat constituirea Comisiei speciale de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Comisia specială va adopta Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului,  care va fi publicat pe pagina web oficială  a Parlamentului. Ulterior va fi lansat concursul de selectare a candidaților.