Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Crește numărul funcționarilor publici din cadrul Consiliului

Doina Gaibu, consultant în Secția Comunicare și Managementul Documentelor din cadrul Consiliului, responsabilă de managementul lucrărilor de secretariat și arhivă a promovat cu brio perioada de probă a funcționarului public debutant, iar pe 9 decembrie a depus jurămîntul de credință, în urma confirmării în funcție.

Responsabilă, sârguincioasă și disciplinată, colega noastră și-a asumat, prin jurământul de credință „să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

Colegii, în frunte cu președintele Consiliului, dl Ian Feldman, i-au adus sincere felicitări cu ocazia confirmării în funcție, dorindu-i ani rodnici pe tărâm profesional, realizări frumoase și satisfacție profesională.