Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui/unei specialist/specialista pentru elaborarea și potrivirea imaginilor care vor însoți textul adaptat al Legii cu privire la asigurarea egalității

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) împreună cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să crească gradul de accesibilitate a informației privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, pentru persoanele cu dizabilități. 

Atingerea acestui scop va conduce la crearea de noi opțiuni de comunicare, de interacțiune și lucru cu persoanele cu dizabilități intelectuale.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea unui/unei specialist/specialista pentru elaborarea și potrivirea imaginilor care vor însoți textul adaptat al Legii cu privire la asigurarea egalității

Activitatea presupune realizarea următoarei sarcini: 
1. Elaborarea și potrivirea imaginilor care vor însoți textul adaptat al Legii cu privire la asigurarea egalității.

În vederea elaborării Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles, se va ține cont de următoarele elemente:
1. Implicare. Specialistul/specialista se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2. Coordonare. Specialistul/specialista va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și cu specialiștii contractați pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.
3. Acuratețe. Specialistul/specialista va depune toată diligența pentru acuratețea textului elaborat.
4. Respectarea termenilor. Specialistul/specialista va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:

Studii relevante pentru realizarea sarcinilor (design, artă, grafică).

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în elaborarea imaginilor, inclusiv pe dimensiunea drepturilor omului de cel puțin un an. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web etc.

Cunoştinţe și abilități:

• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse – la un nivel suficient pentru realizarea misiunii.
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu.
2. Oferta financiară în lei net (cu deducerea impozitelor si taxelor) pentru elaborarea unei imagine, preț ce va include activitatea de conlucrare cu membrii echipei de proiect și grupul de specialiști, precum si modificarea/ajustarea imaginilor (precum este indicat in tabelul cu sarcinile specifice).

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/imagini

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30.04.2018, ora 09.00 
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidatul câștigător va fi anunțat cu privire la selectare până la data de 3 mai 2018, cu excepția cazului extinderii termenului pentru depunerea dosarelor.

Relații de contact:
Carolina Bagrin, tel. 079356461, email: bagrin.carolina@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Mai multe detalii găsiți în Termenii de Referință