Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unei Companii IT pentru dezvoltarea tehnică a unui eCurs de instruire on-line

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este crearea unui eCurs care va permite instruirea on-line a tuturor persoanelor interesate să se documenteze în domeniul egalității și nediscriminării. Utilitatea cursurilor de instruire on-line fiind deja demonstrată, este practic necesar, oportun și pentru Consiliu să aplice un astfel de instrument în vederea creșterii culturii juridice a populației, ceea ce va duce indirect la scăderea numărului de plângeri ce sunt declarate inadmisibile. 

ECursul va fi prezentat și promovat în cadrul campaniei de informare pe care o va desfășura Consiliul în teritoriu.

Grafica și dezvoltarea tehnică a eCursului trebuie să corespundă necesităților grupului țintă al proiectului și anume:
1. persoane care nu au, în general, pregătire juridică și pe care Consiliul își propune să îi abiliteze juridic în ceea ce privește revendicarea dreptului la nediscriminare. 
2. persoane care au abilități computeriale minime, adică navigare pe internet, în browser.

Etapa de dezvoltare tehnică a eCursului presupune realizarea următoarelor sarcini: 

1. Dezvoltarea eCursului după design-ul propus.
2. Testarea eCursului.
3. Integrarea eCursului pe pagina oficială a CPEDAE.
4. Predarea eCursului către CPEDAE în format SCORM, off-line și editabil.

Informații despre desfășurarea proiectului

eCurs se va conforma exact și fidel cerințele următoare:
a) va fi elaborat pe scenariile furnizate de contractant;
b) va fi dezvoltat ca o secvență de obiecte de învățare (OI) independente;
c) va fi conceput grafic, dezvoltat din punct de vedere tehnic, testat, validat în conformitate cu specificațiile și îndeplinind criteriile de calitate stabilite de acest document.
d) va fi dezvoltat tehnic, obligatoriu, folosind Articulate Storyline/ https://articulate.com/360/storyline

Subsecțiunea Cerințe cantitative prezintă conținutul tematic care urmează să fie dezvoltat și oferă o descriere exactă a structurii eCurs, care va fi utilizată de către ofertant pentru a agrega oferta financiară. 
eCursul va fi livrat în diferite formate: on-line pentru site-uri, LMS-uri și platforme de învățare; offline pe CD-uri / DVD-uri.
eCursul va funcționa pe toate tehnologiile utilizate în piaţă de educație.
Contractorul va livra, de asemenea, fiecare OI în formatul editabil oferit de Articulate Story.

Cerințe specifice ale obiectelor de învățare

eCursul cuprinde mai multe module. Fiecare modul este structurat în obiecte de învățare (OI) care au fiecare un anumit nivel de interactivitate, după cum se descrie în tabelul următor.
Modulul este o partiție pedagogică; OI sunt obiecte independente din punct de vedere tehnic (aplicații sau software).
Acest document descrie 3 tipuri distincte de obiecte după nivelul de interactivitate.

Cerințe cantitative
În prezentul capitol, se găsesc cerințele cantitative ale proiectului.
eCursul va fi obligatoriu structurat în aplicații independente denumite Obiecte de Învățare (OI), așa cum sunt descrise în prezentul document. OI este unitatea la care trebuie să se raporteze ofertantul atunci când compune oferta financiară. Se consideră că 3 OI sunt echivalente cu o oră tradițională de studiu.
Reamintim că: Obiectul de Învățare (OI) este agregat dintr-o serie de ecrane / pagini web legate tematic și care conține o activitate de învățare. Un OI se așteaptă, în general, să se finalizeze în 5-20 minute.

Obiectele de Învățare vor consta din resursele multimedia convenite (text, imagini, video, hyperlink-uri, animații, simulări, hărți și diagrame active și interactive, teste, etc.)
Obiectele de conținut vor avea următoarele caracteristici:
• sunt etichetate cu metadata – fiecare obiect de învățare conține, în fișierul său XML, informațiile descriptive care permit identificarea ușoară și căutarea eficientă în cadrul diferitelor grupuri de termeni.
• sunt produse pentru a fi utilizate în mai multe medii virtuale de învățare, pe LMS, LCMS (în pachete SCORM 2004), cu diferite browser-e sau pe DC / DVD-uri.
• sunt ușor de modificat și actualizați (XLM, texte externe, casete de text proiectate cu îndemânare) și pot fi localizate automat în orice limbă atunci când sunt furnizate traducerile.
• respectă cu strictețe politicile de instruire ale beneficiarului.

Cerințele față de compania IT

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu. 

Astfel, cerințele față de companie sunt:
• experiență dovedită în organizarea dezvoltării și dezvoltarea eCursurilor bazate pe obiecte de învățare (OI), pentru adulți (se va indica in CV-ul companiei echipa si experiența acestora); 
• să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în domeniu;
• abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
• respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Portofoliul companiei aplicante – CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produse realizate anterior (inclusiv CV-urile membrilor de echipa care vor fi implicati in implementarea sarcinilor și descrierea experienței în dezvoltarea proiectelor asemănătoare); 
2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat; 
3. Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;
4. Ofertă tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea sarcinilor; 
5. Ofertă financiară detaliată în MDL (lei) cu TVA 0.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/e-curs

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 iunie 2018, ora 17.00 
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Doar câștigătorul va fi contactați până la data de 26 iunie 2018. 

Relații de contact: 
Rodica Jereghi, tel. 076700331, email: jereghirodi@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com 

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referință.