Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Copii din Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO se implică în campania #oameni buni #legea121epentrutoţi

Copii de la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO se implică în campania #oameni buni #legea121epentrutoţi, care urmărește eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Moldova. Campania, lansata de Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii , cu suportul PNUD Moldova, continuă printr-o serie de activități pentru copii de 10-14 ani de la Proiectul educaţional ”Academia Ta”, organizată de Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO.

Pe perioada atelierelor care încep pe 7 iulie curent, copiii vor învăța ce este discriminarea și cum pot depăși stereotipurile existente în societate integrându-se sau ajutând la integrarea semenilor lor. Instruirea se va axa pe discriminarea pe criteriu de gen, etnie şi dizabilitate în rândul copiilor.

Potrivit datelor Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii, copiii cu necesități speciale sunt cel mai des discriminați. Studiul privind percepţiile şi atitudinile faţă  de egalitate în Republica Moldova arată că 27,3% dintre cei chestionaţi optează pentru izolarea copiilor cu necesități speciale în școli speciale.

Această campanie este organizată cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, co-finanțat și implementat de către Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova  și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).