Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consolidarea cunoștințelor angajatorilor în vederea aplicării principiului nediscriminării în câmpul muncii

Astăzi, 16 februarie, a fost organizată cea de-a III-a sesiune de instruire ce vine să încheie cursul ,,Prevenirea manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 februarie și a fost destinat angajatorilor din mediul privat, precum și agențiilor de recrutare în câmpul muncii. Deținătorii de responsabilități implicați în procesul de angajare au fost instruiți pentru a conștientiza necesitatea aplicării principiului nediscriminării în activitate.
În cele 3 zile de seminar, a fost instruit un număr de circa 30 responsabili din departamentele manageriale, juridice și resurse umane din rândul angajatorilor din mediul privat.
La susținerea sesiunilor de training au fost antrenați funcționarii din cadrul Consiliului, și anume Olga Bulmaga, șefa Aparatului administrativ; Rodica Jereghi, șefa Direcției politici nediscriminare; Carolina Bagrin, șefa Direcției protecție împotriva discriminării și Tatiana Berladean, consultant principal.
Deși sunt 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii 121 cu privire la asigurarea egalității, care interzice discriminarea în câmpul muncii, stipulând expres că sunt considerate discriminatorii anunțurile de angajare în care se indică condiţii şi criterii care exclud sau favorizează anumite persoane, totuși astfel de anunțuri până în prezent pot fi cu ușurință identificate pe portalurile de specialitate.

Cel mai recent Studiu în care se reflectă analiza anunțurilor de angajare din perspectiva nediscriminării scoate în evidență faptul că angajatorii nu se sfiesc să includă criterii discriminatori, astfel din totalul de 535 anunțuri de angajare monitorizate, în mai mult de o treime erau incluse asemenea criterii. Cele mai multe dintre acestea conțineau referințe discriminatorii la sexul candidaților, vârstă și aspectul fizic al acestora, ceea ce contribuie la consolidarea și perpetuarea în câmpul muncii a stereotipurilor sociale.

Studiul relevă faptul că angajatorii din mediul privat nu dispun de ghiduri, modele sau reguli de alcătuire a anunțurilor pentru a evita formulările discriminatorii. De asemenea nici site-urile de publicare a anunțurilor de recrutare nu dețin aplicații care ar identifica anunțurile cu un conținut discriminatoriu, pentru ca ulterior să fie respinsă publicarea. Din acest considerent, Consiliul a elaborat Ghidul pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de recrutare, care conține un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și cerințelor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane. Ghidul vine să prezinte exemple de bună practică, pentru a asigura promovarea tratamentului nediscriminatoriu pe piața muncii.

Totodată, pe site-ul Consiliului a fost dezvoltată aplicația Verifică anunțul care permite oricărui utilizator și vizitator al site-ului egalitate.md să testeze anunțul pentru a urmări dacă acesta corespunde principiului nediscriminării. E de menționat că pe parcursul celor 3 zile de instruiri, prin aplicația disponibilă pe site-ul Consiliului au fost verificate peste 40 anunțuri de angajare.
Unanim, participanții la instruire și-au exprimat interesul pentru această aplicație considerând-o foarte utilă, în condițiile în care fluctuația de personal e destul de mare și mereu e nevoie de a plasa anunțuri, or platforma creată ar facilita întocmirea unui anunț fără cerințe discriminatorii, iar Ghidul îi va ajuta să reformuleze textele pentru a evita discriminarea.

Evenimentul este organizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.