Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul protejează dreptul persoanelor în etate la nediscriminare

Pe plan internațional, la 1 octombrie, este marcată Ziua Persoanelor în Etate, care are scopul de a promova drepturilor acestora și de a-i încuraja să participe  în toate sferele vieții.

Prin Declarația Universală a drepturilor omului, fiecărei persoane îi sunt garantate de la naștere un set de drepturi. Cu toate acestea, nu este o noutate faptul că adesea drepturile sunt încălcate. Este și cazul persoanelor în etate, care tot mai frecvent se ciocnesc cu anumite bariere în revendicarea unor drepturi, în special atunci când ne referim la angajare în câmpul muncii, acces la instituții medicale, asistență și protecție socială, viața politică, relații cu autoritățile. Datele sunt reflectate într-un studiu, din 2018, privind Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate, realizat de Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cu suportul Consiliului Europei.

Analizând jurisprudența Consiliului pentru anii 2017-2019, se atestă o creștere continuă a numărului cazurilor de discriminare a persoanelor în etate, cu precădere în domeniul câmpul muncii. Fenomenul este cauzat de aplicarea arbitrară a prevederilor art. 86 alin. (1) lit.y1 ) Codul muncii, care permite angajatorilor, fără să-și justifice acțiunile și fără să-și motiveze decizia, de a concedia salariații din simplul motiv că dețin statutul de pensionar pentru limita de vârstă. Deși respectivele modificări au fost instituite cu scopul gestionării optime a forţei de muncă, prin sporirea oportunităţilor de angajare pentru persoanele tinere, care în prezent nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit calificării, aplicabilitatea practică a acestor prevederi de către unii angajatori s-a dovedit a fi arbitrară, bazată pe stereotipuri, care vizează legătura între eficacitate şi vârsta salariaților. Consiliului, prin deciziile emise în care a constatat discriminarea persoanelor în etate (cauzele nr. 64/19, 58/18, 33/18 ș.a.) și prin avizul consultativ din 6 august 2019, a formulat mai multe recomandări de modificare a legislației muncii în vederea stopării acestui fenomen.

Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2019, în ţară locuiau 558,4 mii persoane cu vârsta de 60+, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.
Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, iar circa 75% din aceștia sunt pensionarii pentru limita de vârstă (526,7 mii).

În contextul acestui eveniment, în următoarele zile, echipa Consiliului împreună cu AO HelpAge va susține mai multe sesiuni de informare pentru persoanele în etate din 5 localități rurale.